Skip to the main content.

kameleon-symbol

OTA YHTEYTTÄ

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, skannataan, editoidaan. Niitä tallennetaan, etsitään, lähetetään, vastaanotetaan, tulostetaan. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Tavassa käsitellä asiakirjoja näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimaton suhtautuminen altistaa organisaation turhille riskeille.

Document Housen missio on tuoda älyä asiakirjoihin sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin käydään teidän tilannetta läpi. 

ps. erityisen tärkeätä on varmistaa, että asiakirjan elinkaari lähtee heti alusta alkaen oikealle polulle - myöhemmässä vaiheessa alun virheitä on vaikea korjata.

Ideation Brainstorming Tips Infographic Graph-6

1 min read

Tietoturva IT-infrastruktuurissa

Tietoturva IT-infrastruktuurissa

Tietoturva IT-infrassa

 

Helsingin seudun kauppakamari teki helmikuussa 2015 selvityksen suomalaisten yritysten kyberturvallisuudesta. Selvitykseen osallistui 750 yritystä, ja tuloksissa paljastui monia riskitekijöitä. Haastattelimme Marko Sileniä, johtajaa Helsingin seudun kauppakamarilta, ja hän nimesi selvityksen mukaan suurimmiksi riskeiksi seuraavat:

  • Yritykset saavat vain sattumanvaraisesti tietoa siitä, jos heidän verkkoonsa on tunkeuduttu tai tietoja varastettu.
  • Harvassa yrityksessä on laadittu toimintaohjeita tietomurtojen tai muiden kyberuhkien varalle.

Tilanne Suomessa kyberturvallisuusasioissa on tällä hetkellä samanlainen kuin Amerikassa muutamia vuosia sitten. Yritykset eivät ole vielä osanneet juurikaan varautua kyberturvallisuudesta huolehtimiseen ja hyökkäyksien estämiseen. Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntija, Panu Vesterinen kiteyttää asian näin:

Ei ole relevanttia miettiä, miksi joku haluaisi meidän (=yrityksen) tietoja viedä. Sen sijaan pitää hyväksyä, että näin voi tapahtua ja keskittyä sen ennakointiin.”

Lähes jokaisessa yrityksessä tieto on yksi olennaisimpia liiketoimintatekijöitä. Sen lisäksi, että tätä tietoa on tallessa yritysten työntekijöillä, sitä on myös lukuisissa mobiililaitteissa, tietokoneissa, intranetissä ja erilaisissa pilvipalveluissa. Voit kuvitella näiden tietojen olevan kuin lasitalossa sen jälkeen, kun ne ovat laitteessa, jolla on pääsy Internetiin. Vaikka ne ovat ”tallessa”, ne ovat silti nähtävillä ja helposti saatavilla, ellei niitä ole suojattu.

Kun kyberturvallisuuden merkitys on tiedostettu yrityksessä, aihetta voi lähestyä esimerkiksi miettimällä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko kaiken (kriittisen) tiedon oltava tietokoneella, joka on kytketty verkkoon?
  • Mitkä ovat kriittisiä tietoja?
  • Onko jokaista yrityksen työntekijää opastettu tietoturvallisuudesta?
  • Mitä yrityksessä tehdään, jos/kun kyberturvallisuudessa havaitaan uhka?
  • Onko tilanteiden varalle laadittu toimintaohjeita?

Eräänkin asiantuntijayrityksen toimitusjohtaja on todennut, että IT-hankinnoissa hyvin harvoin mietitään infrastruktuurin turvallisuutta. Tämä asia tulisi muistaa heti hankintaa määriteltäessä ja myös ostettaessa palveluita ulkoa palveluntarjoajalta. Turvallisessa infrastruktuurissa tietoja voidaan käyttää tehokkaasti. Tällä hetkellä valitettavasti tietojen käytettävyys tehokkaasti painaa vaakakupissa turvallisuutta enemmän.

Edelläkävijät ovat Suomessakin jo ottaneet kyberturvallisuuden toiminnassaan huomioon, mutta valtaosalla yrityksistä ei kuitenkaan ole aiheesta riittävästi tietoa. Toivomme, että yhä useampi toimija miettisi myös kyberturvallisuutta hankintoja tehdessään.

 Lisätietoja aiheesta:

Helsingin seudun kauppakamarin Yrityksiin kohdistuvat kyberuhkat 2015 -selvitys

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus

Mitä ominaisuuksia loistava IT-johtaja tarvitsee

Mitä ominaisuuksia loistava IT-johtaja tarvitsee

Aiemmassa blogissamme kirjoitimme TOP5-haasteista, jotka tyypillisesti kuormittavat IT-osastoa. Blogikirjoituksen voit lukea täältä. Suurimmat...

Read More
Tulostaminen ja tietoturva

Tulostaminen ja tietoturva

Tietoturvalla tarkoitetaan erilaisten tietojen, palveluiden ja järjestelmien suojaamista siten, että niissä käsitelty tieto säilyy...

Read More
Mistä on hyvät hankintajohtajat tehty?

Mistä on hyvät hankintajohtajat tehty?

Myyntimies (tai -nainen) on hyvä silloin, kun hän myy 2 kertaa kuukausipalkkansa verran joka kuukausi. Erinomaisuuskerroin kasvaa suoraan sen...

Read More