Skip to the main content.

kameleon-symbol

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, skannataan, editoidaan. Niitä tallennetaan, etsitään, lähetetään, vastaanotetaan, tulostetaan. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Tavassa käsitellä asiakirjoja näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimaton suhtautuminen altistaa organisaation turhille riskeille.

Document Housen missio on tuoda älyä asiakirjoihin sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin käydään teidän tilannetta läpi. 

ps. erityisen tärkeätä on varmistaa, että asiakirjan elinkaari lähtee heti alusta alkaen oikealle polulle - myöhemmässä vaiheessa alun virheitä on vaikea korjata.

Ideation Brainstorming Tips Infographic Graph-6

Vastuullisuus ja kestäväkehitys

Document House

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille vastuuta asiakkaistamme, henkilöstöstämme ja kumppaneistamme sekä sitoutumista yhteiskuntaan, jossa toimimme.

Syrjimättömyys, yhdenvertaisuus, työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat meille olennaisia asioita. Edellytämme ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä työntekijöiltämme että kumppaneiltamme.

Jatkuvasti kehittyvä henkilöstömme yhdessä kumppaniverkoston kanssa muodostaa perustan, jolla varmistamme laadukkaat palvelut asiakkaillemme.

 

Asiakkaamme

Asiakkaanamme on 1600 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa. Asiakkaiden tarpeiden ymmärrys on edellytys sille, että voimme kehittää palveluitamme vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. Asiakaskeskeisyys on yksi arvoistamme ja asiakastyytyväisyys tärkeä toimintaamme ohjaava tekijä.

Tuotteiden ja palveluiden tietoturvallisuus, turvallisuus, saatavuus ja helppokäyttöisyys ovat keskeisiä osa-alueita asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Haemme palautetta asiakkailtamme palvelujen ja toimintamme kehittämiseksi asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla.

Markkinoinnissamme noudatamme lakeja ja toimialan sääntöjä sekä hyviä tapoja. Asiakkaallamme on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Asiakastukisivustoltamme löydät apua palveluihimme liittyen.

 

Työnantaja

Digitalisoituminen muuttaa liiketoimintaamme, työn sisältöä, tapaa tehdä töitä, johtamista, työvälineitä ja -ympäristöä. Tämä vaatii työelämässä jatkuvaa kehittymistä, vastuunottoa omasta hyvinvoinnista, luottamusta ja avointa vuorovaikutusta. Menestyminen perustuu osaavan ja muutoskykyisen henkilöstömme työpanokseen ja hyvinvointiin.

Uudet työntekemisen tavat sallivat joustavan työn ja vapaa-ajan vuorottelun. Selkeät tavoitteet, modernit työkalut ja joustavat mahdollisuudet työntekoon lisäävät työn mielekkyyttä ja tuottavuutta. Ne säästävät myös aikaa ja ympäristöä. 

Johtamisperiaatteemme perustuvat valmentamiseen, selkeään tavoiteasetantaan ja jaettuihin arvoihin. Päivittäisjohtaminen ja kahdesti vuodessa pidettävä kehityskeskustelu esimiehen ja työntekijän välillä ovat tärkeä osa johtamista.

Jatkuva oppiminen on kehityksemme edellytys. Kehitämme työnteon tapoja ja prosesseja. Henkilöstöllä on osaaminen ja mahdollisuus osallistua toiminnan ja prosessien kehittämiseen.

Varmistamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen. Mittaamme työtyytyväisyyskyselyllä vuosittain.

Päivittäisjohtaminen on avaintekijä työhyvinvoinnin sekä työterveyden ja -turvallisuuden edistämisessä.  Modernit työtavat asettavat henkilöstön hyvinvoinnin seuraamiselle erityisvaatimuksia. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä sisältää työterveyshuollon, työhöntulo- ja terveystarkastukset, näöntarkastukset, rokotukset. Työuupuminen, stressin estäminen ja toisaalta työmotivaation, hyvän ergonomian ja sosiaalisen kanssakäymisen varmistaminen ovat tärkeitä seurannan osa-alueita. Tarjoamme oman hyvinvoinnin huolehtimisen tueksi virikeseteliedun täysimääräisenä.

 

Kumppanit

Yhteistyömme toimittajiemme ja alihankkijoidemme kanssa on tärkeä osa vastuullisen liiketoimintamme kehittämistä. Aktiivisella yhteistyöllä voimme varmistaa, että laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet saavutetaan toimitusketjun eri osa-alueilla.

Lahjonta, muut sopimattomat maksut sekä edut liiketoiminnassa ovat lainvastaisia ja kiellettyjä. Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme lakien ja määräysten noudattamista sekä lahjonnan vastaisuutta.

Ratkaisuissamme käytettävän teknologian hankimme tunnetuilta kansainvälisiltä toimittajilta. Hankinnassa asetamme erityistä painoarvoa laitteiden energia-tehokkuuden, elinkaaren ja toimintavarmuuden arviointiin.

Palvelut hankitaan pääsääntöisesti paikallisilta toimijoilta. Palvelujen hankinnassa kiinnitämme erityistä huomiota tietoturvaa ja tietosuojaa koskeviin kysymyksiin.

 

Yhteiskunta

Haluamme on omalta osaltamme edistää entistä kestävämmän yhteiskunnan kehitystä. Vastuullinen yrityskansalaisuus tarkoittaa uusien kehityskohteiden etsimistä yhdessä muiden arvoketjun sidosryhmien ja yhteiskunnan jäsenten kanssa, sekä yhteiskunnan yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

 

Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys

ICT-alalla on suuri rooli toimintatapojen muuttamisessa ympäristöystävällisemmiksi ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Alan tuotteiden ja palveluiden avulla on mahdollista pienentää hiilijalanjälkeä.

Haluamme olla edistämässä hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista. Toimintaamme kehittämällä voimme tarjota kestäviä digitaalisia palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat toimia resurssiviisaammin ja ilmastoystävällisemmin.

Ratkaisuissamme käytettävän teknologian hankimme tunnetuilta kansainvälisiltä toimittajilta. Hankinnassa asetamme erityistä painoarvoa laitteiden energia-tehokkuuden, elinkaaren ja toimintavarmuuden arviointiin. Palvelut hankimme pääsääntöisesti paikallisilta toimijoilta.

Haluamme osaltamme olla tiennäyttäjä ja huolehdimme omista päästöistämme käyttämällä vastaavia ratkaisuja mitä tarjoamme asiakkaillemme.