Skip to the main content.

kameleon-symbol

OTA YHTEYTTÄ

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, skannataan, editoidaan. Niitä tallennetaan, etsitään, lähetetään, vastaanotetaan, tulostetaan. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Tavassa käsitellä asiakirjoja näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimaton suhtautuminen altistaa organisaation turhille riskeille.

Document Housen missio on tuoda älyä asiakirjoihin sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin käydään teidän tilannetta läpi. 

ps. erityisen tärkeätä on varmistaa, että asiakirjan elinkaari lähtee heti alusta alkaen oikealle polulle - myöhemmässä vaiheessa alun virheitä on vaikea korjata.

Ideation Brainstorming Tips Infographic Graph-6

Tehosta asiakirjanhallintaa

 

Tallenna oikein, että muutkin löytävät

 

93% tutkimukseen osallistuneista sanoi, että eivät löydä muiden tekemiä asiakirjoja, koska ne on nimetty tai merkitty huonosti tallennettaessa!

Hallitse ja automatisoi asiakirjamalleja keskitetysti.  Jaa ne hiirtä klikkaamalla organisaatiolle käytettäväksi. Asiakirjan tekeminen mallista parantaa työn tuottavuutta ja yhtenäistää organisaation asiakirjat!

Tallenna ja nimeä asiakirja automaattisesti

Kun luot uuden asiakirjan, Kameleon huolehtii automaattisesti tiedoston tallentamisesta ja nimeämisestä valitun mallin mukaisesti. Tämä vähentää rutiinityön kuormaa ja vapauttaa resursseja tärkeämpiin tehtäviin.

Voit keskittyä olennaiseen, kun automaatio hoitaa tekniset yksityiskohdat. Lisäksi, oikein nimetyt ja tallennetut asiakirjat ovat aina helposti löydettävissä. Tämä ominaisuus tehostaa työnkulkua ja mahdollistaa sujuvamman asiakirjahallinnan.

confident business man isolated over a white background

Määritä asiakirjaan lisättävät metatiedot portaalissa

Voit määrittää asiakirjoihin lisättävät metatietokentät portaalissa. Metatiedot mahdollistavat nopean tiedonhaun ja tiedostojen käsittelyn. Ei enää hukattuja tiedostoja tai sekaannusta – metatietojen lisääminen asiakirjaan on yksinkertaista.

Säästä aikaa ja tehosta asiakirjojen hallintaa. Tuo järjestelmällisyyttä asiakirjan elinkaarenhallintaan.

confident business man portrait - isolated over a white background

Tallenna metatietojen arvot asiakirjan mukana 

Voit tallentaa metatietojen arvot suoraan asiakirjan mukana SharePointtiin tai Teamsiin, säästäen aikaa ja tehostaen asiakirjan elinkaarenhallintaa.

Friendly business woman portrait smiling isolated over a white background-1

Katso videokirjastosta esimerkkejä, kuinka Kameleon toimii käytännössä

Yhdenmukaista asiakirjat ja säästä työntekijöiden aikaa

Löydettävyys

 

Kameleon parantaa asiakirjojen löydettävyyttä.

Automaatio ohjaa asiakirjan haluttuun paikkaan metatiedotettuna ilman, että työntekijän tarvitsee asiaan puuttua.

Tämä lisää tuottavuutta ja vähentää aikaa, joka muuten kuluu asiakirjan tekemiseen.

Käyttäjäystävällisyys

 

Valmiit asiakirjamallit tuovat selkeyttä ja yhtenäisyyttä asiakirjojen löydettävyyteen.

Organisaatiossa on vähemmän erilaisia versioita samasta asiakirjasta, mikä tekee tiedonhaun sujuvammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.

Tämä vähentää sekaannusta ja lisää tyytyväisyyttä.

Tiedon laatu

 

Kameleon varmistaa, että kaikki käyttävät aina ajantasaisia ja oikeita malleja.

Tämä vahvistaa tiedon laatua ja luotettavuutta, kun virheelliset tai vanhentuneet asiakirjat eivät häiritse työnkulkua.

Tämä lisää organisaation toiminnan tehokkuutta ja ammattimaisuutta.

testimonial-placeholder
Asiantuntijoidemme aikaa säästyy, kun kaikkea ei aina tarvitse luoda alusta asti uudestaan. Dokumenttien sisällöt, ilme ja tekninen toteutus ovat myös entistä laadukkaampia. Koska järjestelmä on kätevä käyttää, saamme nyt viimeisimmät muutokset aina ketterästi koko henkilöstön käyttöön
Kaupan Liitto

Katso myös muut ratkaisut!

Ota yhteyttä, niin keskustellaan teidän tilanteesta! Kerromme miten Kameleon tuo valoa arkeen.