Skip to the main content.

kameleon-symbol

OTA YHTEYTTÄ

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, skannataan, editoidaan. Niitä tallennetaan, etsitään, lähetetään, vastaanotetaan, tulostetaan. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Tavassa käsitellä asiakirjoja näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimaton suhtautuminen altistaa organisaation turhille riskeille.

Document Housen missio on tuoda älyä asiakirjoihin sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin käydään teidän tilannetta läpi. 

ps. erityisen tärkeätä on varmistaa, että asiakirjan elinkaari lähtee heti alusta alkaen oikealle polulle - myöhemmässä vaiheessa alun virheitä on vaikea korjata.

Ideation Brainstorming Tips Infographic Graph-6

Helpommin. Nopeammin. Laadukkaammin.

Kameleon SaaS hinnasto

Kevyt käyttöönotto

FastStart

Yhdenmukaiset asiakirjat

1,5€ / käyttäjä

+ 197€ perusmaksu / kk

Perusasiakirjat tiimin tueksi, helppo käyttää

 • Brändi-ilmeen mukaiset perusasiakirjat laatijan tiedoilla täydennettynä, helposti
 • Helppokäyttöinen Office-ohjelma asiakirjojen laatimiseen.
 • Sähköisen allekirjoituksen käynnistäminen Office -ohjelmasta
 • Raportointi

Käyttöönotto 1980€.

 

Parhaat sisällöt

Premium

Ota sisällöt haltuun

2,0€ / käyttäjä

+ 497€ perusmaksu / kk

Kaikki FastStart -paketin ominaisuudet plus

 • Organisaation omien sisältöjen keskitetty jakelu ja käyttäminen
 • Sisältöjen muokkaaminen pääkäyttäjätyökaluilla
 • Asiakirjamallikohtaiset metatiedot asiakirjojen hallintaan
 • Asiakirjan automaattinen nimeäminen metatietoja hyödyntäen
 • Portaali sisältöjen kokonaisvaltaiseen hallintaan

Käyttöönotto 1980€.
Sisältötyö sovitusti.

suosituin

Enterprise

Integroi ja automatisoi

2,5€ / Käyttäjä

+ 997€ perusmaksu / kk

Kaikki Premium -paketin ominaisuudet plus

 • Asiakirjojen automatisoitu tallennus haluttuun Sharepoint tai Teams -kirjastoon
 • Asiakirjan metatietojen kirjoittaminen Sharepointtiin tai Teamsiin
 • Sharepoint Term ja List sekä Dynamics CRM tuki. Arvojen hyödyntäminen asiakirjojen laatimisessa 
 • Azure AD automatisoitu käyttäjäprovisiointi

Käyttöönotto ja sisältötyö sovitusti.

MS_AppSource-1

 

Kameleon SaaS ominaisuudet

Tekniset vaatimukset löytyvä tästä linkistä

FastStart Premium Enterprise
Yhtenäiset asiakirjat - yhtenäiset toimitavat
Perusasiakirjat organisaation ja käyttäjän tiedoilla täydennettyä
Perusasiakirjat toteutettu organisaation ja käyttäjän tiedoilla graafista ilmettä noudattaen (logot, värit ja fontit). Perusasiakirjoihin kuuluu yleisasiakirja, muistio, pöytäkirja, kirje, ohje, esityslista, Excel laskentataulukko, Powerpoint esityspohja.
Tuetut tiedostomuodot: Word, Excel, Powerpoint
Sisältöjen ylläpito, automaatiot ja jakelu
Sisältöjä ylläpidetään Kameleon -portaalissa. Pääkäyttäjän on helppo lisätä, editoida tai poistaa sisältöjä sekä määrittää asiakirjoihin liittyviä automaatioita ja julkaista muutokset organisaatiolle.
Sähköinen allekirjoitus suoraan Office -ohjelman käyttöliittymästä
Kameleon käynnistää allekirjoitustapahtuman Officessa ja siirtää asiakirjan allekirjoituspalvelun tarjojalle (kuten VismaSign), joka toteuttaa varsinaisen allekirjoittamisen ja muut toiminnot. Allekirjoitustapahtumat veloitetaan erikseen toimittajan hinnaston mukaan.
Metatietojen lisääminen perusasiakirjoihin
Perusasiakirjat sisältävät seuraavat metatiedot: laatija, asiakirjatyyppi, päiväys, otsikko, asiakirjan tila. Metatietojen avulla asiakirjat löytyvät helpommin ja mahdollistaa niiden elinkaarenhallinnan
Sisältöjen käyttäminen TEAMS -sovelluksella
Sisällöt voidaan linkittää määrättyyn. TEAMS -kanavaan, jolloin organisaation mukaisten asiakirjojen tekeminen helpottuu Teamsissa
Windows ja MacOS käyttöjärjestemät ja selainkäyttö Office Onlinen kautta
Raportointi
Raportointi antaa organisaation johdolle työkalun asiakirjasisältöjen kehittämiseen. Siitä näkee mm suosituimmat sisällöt ja kuinka ylipäänsä organisaation virallisia sisältöjä käytetään.
Azure AD automatisoitu käyttäjä- ja käyttäjäryhmäprovisiointi
Kameleon tukee käyttäjien hallintaa SCIM -standardin kautta (System for Cross-domain Identity Management)
PRO100
PRO100 Customer Success -palvelut
Ota sisällöt haltuun
Rajoittamaton määrä liiketoiminnan asiakirjapohjia
Organisaatiokohtaisten sisältöjen hallinnointi ja jakelu käyttäjille. Sisältöjä voidaan muuttaa, lisätä tai poistaa. Samoja sisältöjä voidaan käyttää konsernissa eri yhtiöiden ilmeellä. Lisäksi järjestelmä personoi asiakirjat automaattisesti ne laatijan tiedoilla
Sisältögalleria asiakirjojen laatimisen helpottamiseksi
Asiakirjoja voidaan täydentää ja massaräätälöidä valmiilla sisältökomponenteilla. Powerpointin sisältögalleriassa voi olla esimerkiksi erilaisia referenssikalvoja, josta voi valita sopivimman, tai vaihtoehtoisia projektikaavioita. Wordissa voi olla valmiita tekstejä valittavaksi, esimerkiksi erityisehtoja lisättäväksi tai vaihtoehtoisia toimitapoja, esimerkiksi vaihtoehtoissa hinnoittelumalleja . Lisäksi käytettävissä on kuvapankki, josta saa kätevästi lisättyä virallisia kuvia asiakirjalle.
Asiakirjapohjakohtaiset metatiedot asiakirjan hallintaan
Asiakirjapohjalle voidaan määrittää metatietoja. Metatietojen avulla asiakirjaa voidaan hallita ja sille annettuja arvoja kerätä muiden järjestelmien hyödyksi.
Asiakirjojen nimeämisen yhtenäistäminen automaatiolla
Asiakirjan oletusnimi muodostetaan automaattisesti metatietoja hyödyntäen kaavalla (esim asiakirjatyyppi + pvm + otsikko). Kaava on vapaasti määritettävissä ja nimen voi halutessaan muuttaa
Integroi ja automatisoi
Asiakirjan ohjattu tallennus Sharepointtiin
Asiakirjapohjakohtaisesti voidaan määrittää tallennuspolku, minne asiakirja tallentuu yhdellä napin painalluksella. Sharepoint, Teams OneDrive.
Asiakirjan metatietojen tallennus, myös PDF
Metatiedoille annetut arvot tallennetaan asiakirjan tallennuksen yhteydessä samaan kirjastoon, josta muut järjestelmät voivat hyödyntää niitä
Metatietojen tuominen asiakirjalle ulkoisesta lähteestä
Säästä aikaa ja vähennä virheitä tuomalla asiakirjaan lisättävät metatiedot suoraan masterjärjestelmästä. Valitsemalla yhden avaintiedon, voit tuoda siihen liittyvät muut arvot automaattisesti asiakirjalle (esim: valitset listalta projektinumeron, niin asiakirjalle lisätään siihen liitännäiset muut metatiedot). Tuetut tiedostomuodot ovat Sharepoint -lista ja CSV -tiedosto
API -rajapinta (tulossa)
Tulossa.
Sisältöjen ylläpitäminen ja konsultointi
Sisältöjen kehittäminen ja ylläpito palveluna
Järjestelmää täydennetään organisaation omilla sisällöillä. Document House kehittää ja ylläpitää sisältöjänne sekä niihin liittyviä automaatioita palveluna. Käyttöönoton yhteydessä tapahtuvasta sisältötyöstä annamme erillisen tarjouksen.
Sisältöjen ylläpito ja kehittäminen itsepalveluna tai kumppaninne toimesta.
Pienellä opastuksella osaatte itse tehdä ja ylläpitää Kameleonissa olevia asiakirjoja sekä lisätä niihin automaatioita. Voitte tehdä tätä itse tai antaa sen kumppanillenne tehtäväksi.
Sisältötyö, tuntihinta
120 €
120 €
120 €
Konsulttityö, tuntihinta
178 €
178 €
178 €

Kysy lisää tai varaa tästä Demo

 

Voimmeko olla avuksi? Keskustellaan!

 

Kerromme mielellämme lisää ratkaisun hyödyistä, kun tiedämme tarpeenne.