2 minuuttia

Mitä ominaisuuksia loistava IT-johtaja tarvitsee

Kirjoittaja Kaj Seeste on 15. toukokuuta 2015 klo 21.03.44

Aiemmassa blogissamme kirjoitimme TOP5-haasteista, jotka tyypillisesti kuormittavat IT-osastoa. Blogikirjoituksen voit lukea täältä. Suurimmat haasteet kulminoituivat projektien hallintaan. Nyt käyn läpi ominaisuuksia, joiden avulla menestyvä IT-johtaja selviää aiemmin mainituista haasteista entistä paremmin.

1. Kyky hallita ja jakaa resursseja

Se on fakta, että resursseja ei koskaan koeta olevan tarpeeksi. Siksi on entistä tärkeämpää, että johtaja kykenee päättämään, mihin rajalliset aika, raha ja osaaminen on milloinkin tuottoisinta ohjata. Tuottavuus pitää ottaa huomioon koko bisneksen näkökulmasta: mikä toiminta vaikuttaa positiivisimmin bisnekseen?

2. Ajantasainen tekninen osaaminen

Scrumin ja agilen täytyy olla perustekemistä IT-ammattilaiselle. Kyky kehittää, suunnitella ja toimittaa loppuasiakkaan tarpeiden mukaista palvelua on välttämättömyys.

3. Kyky ajatella IT-projekteja osana liiketoimintakokonaisuutta

IT-projektien päämäärä on kasvattaa liiketoimintaa ja vaikuttaa positiivisesti yrityksen tulokseen. IT-johtajille ei enää riitä taito reagoida muutoksiin, vaan ne pitäisi pystyä ennakoivasti kääntämään mahdollisuuksiksi. Ennustaminen ei ole helppoa, mutta sekin on välttämätöntä.

4. Erinomaiset kommunikointitaidot…

Ilman kommunikointia on vaikea menestyä työssä, jossa on kontaktipintaa niin työntekijöihin, yrityksen omistajiin kuin asiakkaisiin. Hyvä johtaja osaa kommunikoida eri sidosryhmien kanssa niin taitavasti, että saa jokaisesta parhaimman tietotaidon esiin ja oman tiiminsä käyttöön.

5. … ja johtajuustaidot

Johtajan täytyy kommunikoinnin lisäksi osata luovia hankalissakin tilanteissa. Hankalia tilanteita tulee tyypillisesti silloin, kun eri sidosryhmien näkökulmat ja tahtotilat eroavat jyrkästi toisistaan. Hankalat tilanteet tulisi ratkaista bisneksen näkökulmasta – millä toimenpiteellä on paras vaikutus yrityksen liiketoiminnalle? Poliittinen korrektius ei tässä auta, mutta psykologiset taidot kylläkin. Johtajalle on tärkeää tietää, miten erilaisia ihmisiä voi motivoida etenkin hankalissa tilanteissa. 

6. Riskien arviointitaidot

Resurssien riittämättömyys, asiakkaan odotuksien täyttäminen, aikataulussa pysyminen… Riskejä on, eikä niitä voi kokonaan välttää. Johtajan pitää kuitenkin varautua niihin hankkimalla projekteilleen oikeanlaiset työkalut, osaavat tekijät ja riittävästi tietoa.

 

 

Nykyään IT-johtajan erityishuomiota vaatii tietoturvallisuuden huomioonottaminen. Loistava IT-johtaja toivoo parasta ja varautuu pahimpaan. Siksi suosittelen lukemaan oppaamme yritysten tietoturvallisuudesta. Opas on laadittu yhdessä suomalaisen ja kansainvälisen asiantuntijan kanssa, ja he kertovat, mitä yrityksen kyberturvallisuudessa täytyy ottaa huomioon.

 

Mitä yrityksen tietoturvassa pitäisi ottaa huomioon - opas täällä

Kaj Seeste

Kirjoittaja Kaj Seeste

Document Housen markkinointijohtaja, jolla on aktiivinen ote myyntityöhön.