2 minuuttia

Johda aktiviteetteja, älä tuloksia ja tavoitteita

Kirjoittaja Kaj Seeste on 6. syyskuuta 2017 klo 15.06.55

Johtamisen perusperiaatteet ovat samoja jo vuosien takaa. ”Hajota ja hallitse” ei ehkä sellaisenaan toimi nykypäivän yrityksessä samalla tavalla kuin Roomassa, mutta ainakin Peter F. Druckerin ajatukset 60-luvulta kolahtavat edelleen. Mielestäni ne ovat nyt 2010-luvulla jopa tärkeämpiä kuin Druckerin kirjoitushetkellä. Kellotaajuus käy hurjalla nopeudella.

Tehokkaan johtamisen salaisuus

Matti Alahuhtaa lainaten: ”On hyvä aloittaa maanantaina, jos haluaa edistystä tapahtuneen jo perjantaihin mennessä.” Siksi viisaat ajatukset yhteen asiaan keskittymisestä kerrallaan on helppo ottaa omaksi. ”If there is one secret of effectiveness, it is concentration.” Tehokas johtaja tekee tärkeimmät asiat ensin ja yksi kerrallaan.

Lopputulos on silti se, että johtajallakin on aina enemmän tärkeitä asioita tehtävänä kuin on aikaa tehdä ne. Tehokas johtaja keskittyy silloin myötävaikuttamiseen. Druckerin oppien mukaan johtaja kysyy itseltään: ”mihin sellaisiin asioihin voin vaikuttaa, joilla on isoin merkitys yrityksen menestyksen ja tuloksen kannalta?”

Niin yritykset kuin niissä toimivat ihmiset haluavat saavuttaa tiettyjä tuloksia. Siksi sinun kannattaa haastaa itsesi miettimään, mihin asioihin on milloinkin lopputuloksen kannalta tärkein keskittyä. Se ohjaa tekemistä oikeaan suuntaan.

Tuloksia ja tavoitteita ei voi johtaa, aktiviteetteja voi

Tuloksia edeltävät tavoitteet ja tavoitteita aktiviteetit. Tuloksille ja tavoitteille on yhteistä se, että niitä ei voi johtaa. Aktiviteetteja puolestaan voi. Keino tavoitteiden ja tuloksien saavuttamiseen on oikeiden aktiviteettien teko oikeaan aikaan.

Johtamisessa aktiviteettien hallinnalle on tärkeää löytää oikea työkalu. Ilman järjestelmällistä toimintatapaa johtajan rajallista aikaa tuhlaantuu helposti pienten tai isompien tulipalojen sammuttamiseen. Kaikki se aika on pois tuloksellisesta työstä kokonaiskuvan kannalta.

Enemmän tuloksia, laadukkaampia aktiviteetteja

Eräs asiakkaamme halusi enemmän tuloksia ja määritti sen mukaiset tavoitteet. Tuloksiin johtavien aktiviteettien suorittamisessa oli kuitenkin haasteita. Autoimme heitä asiakasprosessin helpottamisessa dokumentaation osalta. Laadullistamalla aktiviteetteja myynnin tuottavuus saatiin nousuun. Organisaation tahtotila ja compliance-ajattelu toteutuivat samalla.

Compliance tarkoittaa toimimista lakien, asetusten ja organisaation sisäisten ohjeiden mukaan. Kaikki varmasti lähtökohtaisesti haluavat näin tapahtuvan, mutta organisaatioiden johdolla ei välttämättä ole keinoja tai työkaluja varmistaa tämän toteutuminen.

Meillä on ohjelmistoratkaisu liikkeenjohdon tueksi, joka ohjaa työntekijää liiketoiminnan kriittisten asiakirjojen osalta sekä ottaa huomioon EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvät muutokset. Ohjelman avulla asiakirjan sisältö ja ilme ovat sellaisia kuin organisaatio haluaa niiden olevan. Asiakirja tallentuu yhdellä klikkauksella prosessista riippuen haluttuun järjestelmään ja se on metatiedotettu niin, että sen löytäminen on tulevaisuudessa helppoa ja tietosuoja-asetuksen määräysten mukainen.

Näin helpotamme osaltamme johtajien arkea, kun ainakin asiakirjojen ja niihin sidonnaisten prosessien johtaminen tapahtuu hallitusti ja johdon haluamalla tavalla. Lataa lisäksi avuksesi oppaamme Näin johdat digitalisaatiota.

Lataa opas

Kaj Seeste

Kirjoittaja Kaj Seeste

Document Housen markkinointijohtaja, jolla on aktiivinen ote myyntityöhön.