Skip to the main content.

kameleon-symbol

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, skannataan, editoidaan. Niitä tallennetaan, etsitään, lähetetään, vastaanotetaan, tulostetaan. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Tavassa käsitellä asiakirjoja näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimaton suhtautuminen altistaa organisaation turhille riskeille.

Document Housen missio on tuoda älyä asiakirjoihin sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin käydään teidän tilannetta läpi. 

ps. erityisen tärkeätä on varmistaa, että asiakirjan elinkaari lähtee heti alusta alkaen oikealle polulle - myöhemmässä vaiheessa alun virheitä on vaikea korjata.

Ideation Brainstorming Tips Infographic Graph-6

1 min read

Kilpailuetua tiedosta: tätä tarkoittaa tietojohtaminen

Kilpailuetua tiedosta: tätä tarkoittaa tietojohtaminen

Mitä tietojohtamisella tarkoitetaan, mihin sillä pyritään ja mitä ovat tietojohtamisen työkalut? Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimusjohtaja Harri Laihosen mukaan tietojohtaminen on saanut alkunsa ajatuksesta, jossa tiedon merkitys on alkanut korostua organisaatioiden strategisena kilpailutekijänä.

- Tietojohtamisen hyödyt pitäisi pystyä viime kädessä näkemään toiminnan kehittymisenä, kuten esimerkiksi tehokkuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantumisena. Mitä konkreettisempi tavoite, sitä helpompaa on arvioida onnistumista, Laihonen kiteyttää.

Tietoperustaisen organisaatioajattelun lähtökohtana on ajatus siitä, että tieto resurssina tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden kilpailuedun saavuttamiseen. Tätä kautta on luonnollista, että niin tutkijoita kuin käytännön tekijöitäkin on alkanut kiinnostaa tiedon ominaisuudet ja sen johtamiseen liittyvät erityiskysymykset. Alaan liittyviä käsitteitä on määritelty Tietotermit-sanastoon.

Tietojohtamisen peruskysymykset säilyvät samoina

Tietojohtaminen on muuttunut vuosien varrella ja siitä on tullut osa yhä useamman työyhteisön arkipäivää. Silti tietojohtamiseen liittyvät peruskysymykset ovat edelleen samoja: Miten organisaatiot voivat valjastaa tietämyksensä ja osaamisensa omien tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten tätä prosessia voidaan koordinoida? Harri Laihosen mukaan tietojohtaminen onkin selkeästi arkipäiväistynyt.

- Siinä missä kymmenen vuotta sitten tietojohtaminen oli oma kapea ja suhteellisen pieni tutkimusalansa, tänä päivänä se on yhä enemmän eri alojen välistä keskustelua, jonka avulla pyritään luomaan entistä parempaa yhteiskuntaa, Laihonen selvittää.

Tietojohtamista ei pidä irrottaa hyvästä johtamisesta

Laihosen mukaan tietojohtamista ei tarvitse väkisin erottaa hyvästä johtamisesta. Hänen mukaansa tietojohtaminen auttaa tunnistamaan organisaation voimavaroja ja menestystekijöitä ja tukee näiden kehittämistä, kuten hyvän johtamisen kuuluukin.

- Parhaillaan Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa hallintotieteilijät tutkivat big datan ja analytiikan mahdollisuuksia julkisissa palveluissa. Samalla kauppatieteilijät kehittävät kaupunkilaisten liikkumista kuvaavaan dataan perustuvia palveluita ja ansaintamalleja. Kiteyttäisin tämän niin, että nykyään tietojohtaminen on yhä tärkeämpi osa kaikkea johtamista sekä sitä koskevaa tutkimusta ja tekemistä, Laihonen summaa.

Kiinnostaako tiedolla johtaminen? Lue lisää uusimmasta blogistamme Tietojohtaminen vuonna 2019 - nämä asiat sinun tulee tietää.

Tunnistatko nämä kuusi väitettä tiedonhallinnan sudenkuopista?

Tunnistatko nämä kuusi väitettä tiedonhallinnan sudenkuopista?

Näennäisesti moderni työympäristö ei vielä takaa, että työt sujuisivat ripeästi. Kokosimme kuusi kohtaa, joita jokaisen prosessien tehostamista...

Read More
GDPR tulee – Oletko dokumentoinut henkilötietojen käsittelyn?

GDPR tulee – Oletko dokumentoinut henkilötietojen käsittelyn?

Toukokuussa päättyvä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäaika tarkoittaa, että yrityksissä on viimeistään nyt ryhdyttävä konkreettisiin...

Read More
Miten tieto löytyisi nopeammin? Lähde liikkeelle oikeasta suunnasta

Miten tieto löytyisi nopeammin? Lähde liikkeelle oikeasta suunnasta

Dokumentinhallinnassa oleellisinta on keskittyä hetkiin, joissa uutta tietoa luodaan. Alussa tehdyt ratkaisut vaikuttavat suoraan siihen, kuinka...

Read More