Mitä tietojohtamisella tarkoitetaan, mihin sillä pyritään ja mitä ovat tietojohtamisen työkalut? Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimusjohtaja Harri Laihosen mukaan tietojohtaminen on saanut alkunsa ajatuksesta, jossa tiedon merkitys on alkanut korostua organisaatioiden strategisena kilpailutekijänä.

- Tietojohtamisen hyödyt pitäisi pystyä viime kädessä näkemään toiminnan kehittymisenä, kuten esimerkiksi tehokkuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantumisena. Mitä konkreettisempi tavoite, sitä helpompaa on arvioida onnistumista, Laihonen kiteyttää.

Tietoperustaisen organisaatioajattelun lähtökohtana on ajatus siitä, että tieto resurssina tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden kilpailuedun saavuttamiseen. Tätä kautta on luonnollista, että niin tutkijoita kuin käytännön tekijöitäkin on alkanut kiinnostaa tiedon ominaisuudet ja sen johtamiseen liittyvät erityiskysymykset. Alaan liittyviä käsitteitä on määritelty Tietotermit-sanastoon.

Tietojohtamisen peruskysymykset säilyvät samoina

Tietojohtaminen on muuttunut vuosien varrella ja siitä on tullut osa yhä useamman työyhteisön arkipäivää. Silti tietojohtamiseen liittyvät peruskysymykset ovat edelleen samoja: Miten organisaatiot voivat valjastaa tietämyksensä ja osaamisensa omien tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten tätä prosessia voidaan koordinoida? Harri Laihosen mukaan tietojohtaminen onkin selkeästi arkipäiväistynyt.

- Siinä missä kymmenen vuotta sitten tietojohtaminen oli oma kapea ja suhteellisen pieni tutkimusalansa, tänä päivänä se on yhä enemmän eri alojen välistä keskustelua, jonka avulla pyritään luomaan entistä parempaa yhteiskuntaa, Laihonen selvittää.

Tietojohtamista ei pidä irrottaa hyvästä johtamisesta

Laihosen mukaan tietojohtamista ei tarvitse väkisin erottaa hyvästä johtamisesta. Hänen mukaansa tietojohtaminen auttaa tunnistamaan organisaation voimavaroja ja menestystekijöitä ja tukee näiden kehittämistä, kuten hyvän johtamisen kuuluukin.

- Parhaillaan Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa hallintotieteilijät tutkivat big datan ja analytiikan mahdollisuuksia julkisissa palveluissa. Samalla kauppatieteilijät kehittävät kaupunkilaisten liikkumista kuvaavaan dataan perustuvia palveluita ja ansaintamalleja. Kiteyttäisin tämän niin, että nykyään tietojohtaminen on yhä tärkeämpi osa kaikkea johtamista sekä sitä koskevaa tutkimusta ja tekemistä, Laihonen summaa.

Kiinnostaako tiedolla johtaminen? Lue lisää uusimmasta blogistamme Tietojohtaminen vuonna 2019 - nämä asiat sinun tulee tietää.

Lue lisää

Kaj Seeste

Kirjoittaja Kaj Seeste

Document Housen markkinointijohtaja, jolla on aktiivinen ote myyntityöhön.