Skip to the main content.

kameleon-symbol

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, skannataan, editoidaan. Niitä tallennetaan, etsitään, lähetetään, vastaanotetaan, tulostetaan. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Tavassa käsitellä asiakirjoja näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimaton suhtautuminen altistaa organisaation turhille riskeille.

Document Housen missio on tuoda älyä asiakirjoihin sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin käydään teidän tilannetta läpi. 

ps. erityisen tärkeätä on varmistaa, että asiakirjan elinkaari lähtee heti alusta alkaen oikealle polulle - myöhemmässä vaiheessa alun virheitä on vaikea korjata.

Ideation Brainstorming Tips Infographic Graph-6

1 min read

Tietojohtaminen vuonna 2019 - nämä asiat sinun tulee tietää

Tietojohtaminen vuonna 2019 - nämä asiat sinun tulee tietää

Liiketoimintamallien ja teknologian kehittyessä tietojohtamisen peruskysymykset saavat erilaisia sävyjä ja uusia vastauksia. Verkostomaiset liiketoimintamallit muuttavat asetelmaa yksinkertaisesta optimointitehtävästä vuoropuheluksi, jossa etsitään ratkaisuja hyötyjen oikeudenmukaiseksi jakamiseksi.

- Teknologia, automatisaatio, tekoäly ja robotisaatio ovat mullistamassa tietojohtamista isosti. Päätöksentekoa voidaan automatisoida ja monia muita mielenkiintoisia, täysin uudenlaisia tapoja luoda tiedosta arvoa on varmasti syntymässä lähivuosina, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimusjohtaja Harri Laihosen sanoo.

Vaikka tietojohtaminen näkyy jo nyt organisaatioiden arjessa, Laihonen uskoo sen tulevan koko ajan näkyvämmäksi.

- Tietoyhteiskunnassa perustyöelämätaitoihin kuuluvat esimerkiksi tiedon keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin valmiudet. Toisaalta jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva maailma pakottaa organisaatiot ja yksilöt jatkuvasti kehittämään prosesseja ja osaamisia, jotta kilpailukyky säilyy.

Tiedon johtamista vai tiedolla johtamista?

Tietojohtaminen on jaettavissa tiedolla johtamiseen ja tiedon johtamiseen.

- Minulle tiedolla johtaminen tarkoittaa toimintatapoja, joilla tietoa jalostetaan ja hyödynnetään organisaation toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tiedon johtaminen puolestaan viittaa esimerkiksi organisaation oppimiseen ja uusiutumiseen sekä uuden tiedon luonnin prosesseihin, Laihonen jatkaa.

Käytännön tasolla organisaatioiden tietojohtaminen tarkoittaa esimerkiksi asiakaskyselyistä, talousraportoinnista tai henkilöstökyselyistä kerättävän informaation yhdistelemistä, analysointia ja johtopäätösten vetämistä. Usein erityisesti analyysi ja johtopäätösten tekeminen tapahtuvat eri alojen asiantuntijoiden välisessä dialogissa, jolloin tästä dialogista tulee keskeinen tietojohtamisen prosessi.

Mitä tietojohtajan tulee tietää vuonna 2019?

Harri Laihosen mukaan jokaisen johtajan tulisi hyödyntää tietojohtamista työssään.

 1. Tieto on tärkeä kilpailukykytekijä
  Mikäli tätä ajatusta ei aseteta tarkastelun lähtökohdaksi, eivät mitkään erilliset temput saavuta sellaista uskottavuutta ja suosiota, että niiden varaan rakentuisi menestystä.

 2. Jokainen on tietojohtaja
  Tietojohtaminen alkaa tuottaa todellista arvoa, kun tietoa hyödynnetään aktiivisesti. Tämä tarkoittaa, että dialogia käydään ja etsitään yhdessä parempia tapoja toimia.

 3. Tavoitteet määrittävät keinot
  Tietojohtamisen prosessien pitää palvella organisaation tavoitteita, muuten fokus hukkuu.

 4. Tulokset tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa
  Yhteistyö sidosryhmien kanssa edellyttää myös tietoprosessien uudelleen pohtimista, jolloin dialogia tarvitaan.

Ovatko tietojohtamisen edellytykset teillä kunnossa? Meiltä saa ja voi kysyä sparrausta niin pienistä kuin isoistakin aiheista. Voit myös aloittaa lataamaalla ilmaiset oppaamme Metatieto: mitä ja miksi sekä Johtajan opas työtapojen nykyaikastamiseksi:

johtajan opasMetatieto opas

 

Kilpailuetua tiedosta: tätä tarkoittaa tietojohtaminen

Kilpailuetua tiedosta: tätä tarkoittaa tietojohtaminen

Mitä tietojohtamisella tarkoitetaan, mihin sillä pyritään ja mitä ovat tietojohtamisen työkalut? Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun...

Read More
Miten tieto löytyisi nopeammin? Lähde liikkeelle oikeasta suunnasta

Miten tieto löytyisi nopeammin? Lähde liikkeelle oikeasta suunnasta

Dokumentinhallinnassa oleellisinta on keskittyä hetkiin, joissa uutta tietoa luodaan. Alussa tehdyt ratkaisut vaikuttavat suoraan siihen, kuinka...

Read More
Tiedonohjaus-suunnitelma tarkoittaa myös ketterää organisaatiota

Tiedonohjaus-suunnitelma tarkoittaa myös ketterää organisaatiota

Fiksusti ja tuottavasti toimiva organisaatio keskittyy omaan liiketoimintaansa. Sama pätee työntekijöihin: Jos ihminen saa keskittyä omaan työhönsä,...

Read More