Skip to the main content.

kameleon-symbol

OTA YHTEYTTÄ

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä monen organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, editoidaan. Niitä tallennetaan, lähetetään, etsitään. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Asiakirjoissa näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimattomasti laaditut tai tallennetut asiakirjat syövät sitä ja altistavat vastuuhenkilöt erilaisille riskeille.

Lue Kameleon -sivuiltamme kuinka säästämme tietotyöläisen asiakirjoihin käyttämää aikaa ja siinä samalla parannamme asiakirjojen laatua. Kameleon on helppo käyttää ja käyttöönottaa. Se on organisaation yhteinen toimitapa.

K10

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella:

1 min read

Asiantuntijatyön uusi elämä – ota haltuun paras tapa tehdä asiakirjoja

Kameleon on paras tapa tehdä asiakirjoja.

Työelämän puitteet kehittyvät hurrikaanin vauhdilla, mutta silti vanhat tietotyön tekemisen tavat vaikeuttavat sujuvaa ja tehokasta työtä. Yksittäinen asiakirja kätkee sisäänsä paljon tietoa – myös ratkaisun avaimen.

Pilvipalvelut ja etätyö mullistivat työn arjen, mutta arkiset toimintatapamme eivät ole pysyneet jatkuvasti muuttuvan tietotyön vauhdissa. Merkittävän iso osa asiantuntijan työajasta kuluu asiakirjasisältöjen hallintaan eikä itse asiantuntijatyöhön. Samalla kun turhaudumme ja teemme kiireessä virheitä, yritysten tietoturva, työteho ja asiakaskokemus ovat uhattuna. 

Huolimatta pilvipalvelujen käyttöönotosta itse sisällöt eivät ole halutulla tasolla ja niitä säilytetään edelleen hajautettuina pilvessä, verkkolevyillä, sähköposteissa ja työpöydällä. Pienillä työtapojen muutoksilla voidaan kuitenkin saada aikaan suuri muutos niin työtehossa, kannattavuudessa, tietoturvallisuudessa kuin arvokkaan tietopääoman hallinnassa.

Mikä siis mättää?

  • Sisällöt ovat edelleen eri järjestelmissä – siksi niitä vaikea löytää ja ylläpitää.
  • Sisältöjen elinkaari on lyhentynyt – sisältöjen muutos on jatkuvaa ja siksi niiden hallintaan tarvitaan enemmän systemaattisuutta.
  • Sisältöjen kehittäminen laahaa perässä – ilman prosesseja kehitystyö ei siirry organisaation sisällä vaan jää yksilötasolle.
  • Tiedostot liikkuvat eri järjestelmissä – jokainen järjestelmä lisää dokumentteihin omia tietojaan ja arvojaan rikkoen tiedostoja.
  • Vanhat sisällöt eivät poistu – vanhojen sisältöjen kopiointi uuden pohjaksi kasvattaa tietoturvariskiä, koska pohjatiedostoja ei usein ole ehditty päivittää.
  • Ohjeistukset eivät edelleenkään toimi – ohjeet oikaistaan yksilöllisillä toimintatavoilla.
  • Työaikaa käytetään turhaan työhön – laadukkaan sisällön sijaan aikaa hukkaantuu tiedon etsimiseen, korjailuun ja päivittämiseen.
  • Sisältöjen laatu on edelleen liikaa yksilöiden vastuulla – taidot ja laadun käsite vaihtelevat.

Ratkaisuna asiakirja – lisää tietotyön tehoa jopa 30 %

Kun ongelma on tunnistettu, on aika etsiä sopiva ratkaisu. Sisällön laatua voidaan johtaa yritystasolta ja osallistaa silti jokaista yksilöä laadukkaiden sisältöjen kehittämisessä. Arvokasta aikaa vapautuu, kun yhteisten työtapojen, prosessien ja asiakirjasisältöjen hallinta on automatisoitu.

Kameleon huolehtii tiimisi asiakirjasisältöjen hallinnasta ja tehostaa yhteisiä työtapoja jopa 30 %:lla. Se auttaa asiantuntijoitasi suoriutumaan tehokkaammin ja antaa jokaiselle mahdollisuuden luoda brändisi mukaista, laadukasta sisältöä.

Kameleon yhtenäistää tiimisi toiminnan
jo kahdessa viikossa ja
maksaa itsensä takaisin kuukaudessa.

Kameleonin sisäinen äly ohjaa sisältöjen tallennusta ja kehittää niiden löydettävyyttä. Siksi se poistaa tehokkaasti turhaa työtä ja inhimillisiä virheitä sekä pitää huolta ajantasaisuudesta, sovituista tallennuspaikoista sekä tietoturvasta. Kameleon yhtenäistää tiimisi toiminnan jo kahdessa viikossa ja maksaa itsensä takaisin kuukaudessa.

Moderni tietotyö ei tarvitse enempää laitteita, vaan sisällön laadukasta hallintaa.

Kameleon nostaa tiimisi suorituskykyä ja pitää asiakirjasisältösi tehokkaasti ajan tasalla. Lue lisää Kameleonin hyödyistä!

Valjasta asiakirjapohjassa piilevä kilpailuetu Kameleonin avulla

1 min read

Näin valjastat asiakirjapohjassa piilevän kilpailuedun käyttöösi - kolme vinkkiä

Yrityksen kilpailuetu mitataan vain käytännössä. Tässä blogissa saat tietää, miksi asiakirjapohjat ovat palapelin ratkaiseva palanen rakennettaessa...

Read More
Kameleon auttaa asiantuntijoitasi suoriutumaan päivittäisestä asiakirjapohjien hallinnasta jopa 30 % tehokkaammin.

1 min read

Näin Kameleon palvelee kaikkia tiimejäsi viestinnästä myyntiin ja hallintoon

Ethän jätä yrityksesi asiakirjoja tai sisältöjä yksilön tai sattuman varaan? Kameleon ohjaa yhdenmukaista toimintatapaa aina yritystasolta,...

Read More
Kameleon tuo mukanaan kestävät toimintamallit asiakirjasisältöjen hallintaan.

1 min read

Millaiset toimintamallit Kameleon tuo mukanaan?

Kameleon tarjoaa yrityksellesi toimintamallit asiakirjojen hallintaan. Tiedämme, että toimivat ja kestävät tavat rakentuvat arjessa. Siksi myös...

Read More