Skip to the main content.

kameleon-symbol

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, skannataan, editoidaan. Niitä tallennetaan, etsitään, lähetetään, vastaanotetaan, tulostetaan. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Tavassa käsitellä asiakirjoja näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimaton suhtautuminen altistaa organisaation turhille riskeille.

Document Housen missio on tuoda älyä asiakirjoihin sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin käydään teidän tilannetta läpi. 

ps. erityisen tärkeätä on varmistaa, että asiakirjan elinkaari lähtee heti alusta alkaen oikealle polulle - myöhemmässä vaiheessa alun virheitä on vaikea korjata.

Ideation Brainstorming Tips Infographic Graph-6

1 min read

Neljä syytä, miksi paperiarkisto kannattaa digitoida

Neljä syytä, miksi paperiarkisto kannattaa digitoida

”Mapit tuovat toimistoon tunnelmaa. Arkistomapeista on nopea etsiä tietoa. Selaan mappejani päivittäin.” Monenko lauseen kohdalla nyökyttelit? Todellisuudessa tuskin edes ajattelet toimistonne mappeja kovin usein. Ne vain ovat olemassa, tavan vuoksi, tilaa viemässä ja pölyä keräämässä.

Paperiarkistojen digitointia olisi hyvä harkita:

  1. Mappien säilöminen ei ole ilmaista
   Jokainen mappikaappi ja arkistohylly vievät neliöitä toimistosta tai varastosta. Laajojen paperiarkistojen ylläpito vaatii kymmeniä ellei satoja neliömetrejä tilaa. Rahaa säästyisi, jos toimistotilaa vapautuisi hyödyllisempään käyttöön tai jos paperiarkiston tilavuokran maksamisen voisi kokonaan lopettaa.

  2. Paperiarkistoissa tieto on hankalasti löydettävissä
   Tietokoneelta dokumentti löytyy sekunneissa, paperisesta arkistosta tiedon hakemiseen voi kulua tunteja. Toimistotyöläiseltä kuluukin eri tutkimuksien mukaan pahimmillaan jopa päivä työviikosta tietojen etsimiseen ja käsittelyyn. Skannaamalla dokumentit sähköiseen muotoon säästät tiedon hakuun käytettyä aikaa.

  3. Jos tieto on paperin sijaan digitoituna, kaikki pääsevät siihen käsiksi
   Tehokkuus kärsii, jos tieto ei ole kaikkien saatavilla. Mappiin tai arkistoon ei pääse käsiksi toisessa toimipisteessä oleva kollegasi etkä sinä etätyöpäiväsi aikana. Jos paperi olisi skannattu tiedostoksi, kaikilla sitä tarvitsevilla työntekijöillä olisi siihen pääsy missä ja milloin vain.

  4. Paperiarkiston digitointi maksaa itsensä takaisin

Paperisten arkistojen muuttaminen sähköiseen muotoon on kertakustannus. Paperiarkiston digitointi maksaa itsensä takaisin, kun juoksevat toimitilakustannukset vähenevät. Dokumenttien skannauksen jälkeen prosessit tehostuvat, mikä puolestaan vapauttaa työaikaa ydintoimintoihin.

Digitoimalla paperiset arkistosi säästät sekä tilakustannuksissa että työajassa ja saat hyödynnettyä arkistojesi tietoja paremmin. Katso webinaaritallenteestamme, kuinka voit helposti skannata paperiarkistosi digitaalisiksi.

 

Mitä pitää huomioida, kun suunnittelee arkiston digitointia?

Mitä pitää huomioida, kun suunnittelee arkiston digitointia?

Arkiston digitoiminen helpottaa tiedon saavutettavuutta ja tuo kustannussäästöjä. Kun fyysisesti säilytetyt aineistot digitoidaan, ne ovat...

Read More
Maltilla ja hallitusti digitointiin

Maltilla ja hallitusti digitointiin

Dokumenttien ja arkistojen digitointi on suositeltavaa, tietoturvallista ja kustannustehokasta. Tiedon käytettävyys paranee ja haku arkistoista...

Read More
Kun tiedostoja säilytetään omassa sähköpostissa

Kun tiedostoja säilytetään omassa sähköpostissa

Sähköpostitse kulkee paljon tärkeitä dokumentteja ja tietoa, jonka pitäisi olla luottamuksellisuudenkin takia säilöttynä ihan muualla kuin...

Read More