1 minuuttia

Muista nämä palveluntuottajien hallinnassa

Kirjoittaja Kaj Seeste on 1. huhtikuuta 2015 klo 18.33.00

Toimittajien hallinta

 

Termi on vasta teini-iässä, syntynyt v. 2000 ja silloin sillä tarkoitettiin juuri IT-palveluntarjoajia. Toimittajien hallinta on kuitenkin välttämätöntä kaikessa bisneksessä toimialaan katsomatta.

Mitä paremmin hallitset omat toimittajasuhteesi, sitä paremmin pystyt keskittymään omaan core-bisnekseesi.

Toimittajasuhteiden hallinta (engl. vendor management) on prosessi, jonka tarkoitus on tehdä yhteistyöstä tuottavaa sekä palveluntuottajalle että –ostajalle. Toimivan suhteen tulisi hyödyttää tasapuolisesti kumpaakin osapuolta.

 

Ota ainakin nämä huomioon omien toimittajiesi hallinnassa:

1. Pyri tekemään toimittajasta kumppani.

Jos perinteisestä palveluntuottaja- ja ostaja-mallista siirrytään kohti tasavertaista kumppanuusasetel-maa, yhteistyön summa on enemmän kuin pelkästään osiensa summa. Nostamalla palveluntuottajasi vertaiseksesi saat useimmiten esimerkiksi henkilökohtaisempaa ja laadukkaampaa palvelua. Tämä pe-rustuu siihen, että silloin teillä kummallakin on yhteiset tavoitteet, joiden eteen kannattaa ponnistella yhdessä määrämuotoisesti.

2. Tee selväksi omat bisneskriittiset tavoitteesi ja varmista, että kumppanisi tukee pääsyäsi niihin.

Tavoitteet kannattaa määritellä mahdollisimman konkreettisiksi ja samalla päättää myös mittarit, joilla tavoitteisiin pääsyä seurataan. Samassa yhteydessä on järkevää kysyä omilta kumppaneilta, miten he aikovat tukea sinua näiden tavoitteisen saavuttamisessa. Avoimella keskustelulla ja aktiivisella yhtey-denpidolla koko kumppanuussuhteen ajan pidät huolen siitä, että kumppanisi edistää liiketoimintaasi jatkuvasti. 

3. Kilpailuta välillä palveluntuottajiasi.

Kumppanuudesta huolimatta, ole valmis ajoittain kilpailuttamaan palveluntarjoajia. Näin pysyt itse objek-tiivisesti kartalla markkinatarjonnasta ja hinnoittelusta. Muista kuitenkin pitkäjänteisyys ja yhteistyön kehit-täminen – usein nopeiden säästöjen tavoittelu kostautuu myöhemmin.

 

Jos otat nämä asiat huomioon omien kumppaneidesi kanssa, lapsenkengät toimittajasuhteiden hallinnassa voi jättää eteiseen. Sinulle jää enemmän aikaa keskittyä omaan ydinliiketoimintaasi ja lisäksi olet saanut pal-veluntuottajistasi arvokkaita kumppaneita, jotka ovat valmiita kehittämään  juuri sinun yrityksesi prosesseja.

 

 MITÄ PITÄÄ OTTAA HUOMIOON PALVELUJEN HANKINNASSA

Kaj Seeste

Kirjoittaja Kaj Seeste

Document Housen markkinointijohtaja, jolla on aktiivinen ote myyntityöhön.