Skip to the main content.

kameleon-symbol

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, skannataan, editoidaan. Niitä tallennetaan, etsitään, lähetetään, vastaanotetaan, tulostetaan. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Tavassa käsitellä asiakirjoja näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimaton suhtautuminen altistaa organisaation turhille riskeille.

Document Housen missio on tuoda älyä asiakirjoihin sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin käydään teidän tilannetta läpi. 

ps. erityisen tärkeätä on varmistaa, että asiakirjan elinkaari lähtee heti alusta alkaen oikealle polulle - myöhemmässä vaiheessa alun virheitä on vaikea korjata.

Ideation Brainstorming Tips Infographic Graph-6

1 min read

Sähköposti ei ole tärkeän tiedon säilytyspaikka

Sähköposti ei ole tärkeän tiedon säilytyspaikka

Sähköposti täynnä

 

Sähköposti on nimensä mukaisesti tarkoitettu viestien vaihtoon, ei tiedon säilyttämiseen. Turhan usein organisaatioissa sähköpostilaatikoita kuitenkin käytetään henkilökohtaisina arkistoina. Oletko tullut ajatelleeksi, kuinka paljon sähköpostin pitäminen epävirallisena tiedon säilytyspaikkana kaiken kaikkiaan aiheuttaa hankaluuksia ja syö organisaationne resursseja?

Sähköpostiarkistoinnin ongelmat ovat yleensä kaikille tuttuja

  • Henkilökohtaisessa sähköpostissa tieto on vain yhden työntekijän käytössä. Tällöin organisaatiota koskeva tieto ei ole koko organisaation saatavilla ja hyödynnettävissä. Ongelmia syntyy viimeistään silloin, kun sähköpostin käyttäjä on pidemmällä lomalla, eikä sähköpostiin unohtuneita tietoja saada muun tiimin käyttöön.
  • Sähköposteissa tiedon indeksointi- ja hakuominaisuudet ovat hyvin rajallisia, minkä takia tärkeiden liitteiden tai yksittäisten tietojen etsiminen kansioista on usein hankalaa, turhauttavaa tai jopa mahdotonta. Pahimmillaan hukattuja tietoja joudutaan pyytelemään uudestaan lähettäjältä.
  • Ydintehtäviin tarkoitettua työaikaa kuluu turhaan tiedon etsimiseen. Liian vähälle huomiolle jätetty tiedonhallinta lisää kavalasti piilokustannuksia varsinkin silloin, kun dokumentteja on paljon ja työntekijöitä useita. Toisaalta asiaa voi miettiä myös näin: panostukset tiedonhallintaan nopeuttavat prosesseja, mikä puolestaan maksaa itsensä takaisin selvinä säästöinä.

Miten oleelliset sähköpostit liitteineen saadaan talteen ja kaikkien löydettäväksi?

Sähköpostitse tulleiden tietojen tarkoitus on edetä käyttöön. Jos tiedon jättää lojumaan Saapuneet-kansioon, tai omaan henkilökohtaiseen kansiorakenteeseen, sinne se myös unohtuu.


Onneksi organisaation tiedonhallinta on usein näppärintä aloittaa sähköpostien käytön järkevöittämisestä. Ohjattu tiedon siirtäminen, eli ohjattu tallennus sähköpostista saattaa yllättää vaivattomuudellaan: Yksinkertaisimmillaan sinun tarvitsee vain kertoa, mitä tallennetaan. Sijoituspaikan ja metatietojen kirjaaminen tapahtuu taustalla. Esimerkiksi sähköposteissa valmiina olevat metatiedot saadaan suoraan käyttöön, jolloin käyttäjältä jää ”turhan kirjaamisen” työvaiheet pois.


Kannattaa tehdä lyhyt testi, jonka tulokset kertovat teidän tilanteestanne lyhyen yhteenvedon. Mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle ja mistä voisi olla eniten hyötyä juuri teidän organisaatiossanne.


 

Kun tiedostoja säilytetään omassa sähköpostissa

Kun tiedostoja säilytetään omassa sähköpostissa

Sähköpostitse kulkee paljon tärkeitä dokumentteja ja tietoa, jonka pitäisi olla luottamuksellisuudenkin takia säilöttynä ihan muualla kuin...

Read More
oma oivallus metatiedon keräämiseen

oma oivallus metatiedon keräämiseen

Joskus ratkaisu olisi lähempänä kuin arvaakaan, mutta silti meillä tehtiin manuaalista copy/paste-työtä pitkään, ennen kuin eräs asiantuntijamme...

Read More
Skannaus sähköpostiin monitoimilaitteelta

Skannaus sähköpostiin monitoimilaitteelta

Sähköposti on muuttanut työntekijöiden tapoja suoriutua projekteista ja kommunikoida asiakkaiden kanssa. Tämä ei ole enää uutta kenellekään....

Read More