Skip to the main content.

kameleon-symbol

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, skannataan, editoidaan. Niitä tallennetaan, etsitään, lähetetään, vastaanotetaan, tulostetaan. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Tavassa käsitellä asiakirjoja näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimaton suhtautuminen altistaa organisaation turhille riskeille.

Document Housen missio on tuoda älyä asiakirjoihin sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin käydään teidän tilannetta läpi. 

ps. erityisen tärkeätä on varmistaa, että asiakirjan elinkaari lähtee heti alusta alkaen oikealle polulle - myöhemmässä vaiheessa alun virheitä on vaikea korjata.

Ideation Brainstorming Tips Infographic Graph-6

1 min read

Näin valjastat asiakirjapohjassa piilevän kilpailuedun käyttöösi - kolme vinkkiä

Näin valjastat asiakirjapohjassa piilevän kilpailuedun käyttöösi - kolme vinkkiä

Yrityksen kilpailuetu mitataan vain käytännössä. Tässä blogissa saat tietää, miksi asiakirjapohjat ovat palapelin ratkaiseva palanen rakennettaessa kestävää etumatkaa markkinoilla.  

Tiedämme, että tietojärjestelmä tai sovellus itsessään on harvoin lupaus työtehosta, laadusta tai työturvallisuudesta. Aitoa hyötyä niillä saavutetaan yrityksessä vasta silloin, kun tieto ja tavat juurtuvat osaksi yrityksen yhteistä arkea myös jokaisessa tehdyssä asiakirjassa.

Yrityksen asiakirjoissa ja asiakirjapohjissa liikkuu yrityksen tieto ja osaaminen, nuo yrityksen tärkeimmät kilpailuvaltit. Kun asiakirjojen hallintaan liittyvät toimintamallit laitetaan järjestykseen ja tietoa ruvetaan johtamaan, tuloksia alkaa näkyä niin työtehossa, laadussa kuin työn vaikuttavuudessa.

1. Nopeuta ja yhdenmukaista koko tiimin työtä voittavan asiakirjapohjan avulla

Asiakirjat ovat nykypäivän tietotyön aikasyöppöjä, vaikka niitä tukevat palvelut ovat lisääntyneet: Työaikaa aikaa kuluu tiedostojen etsimiseen kansiorakenteiden syövereistä, vanhoja tiedostoja kopioidaan uusien pohjaksi, dokumenttien tarkistamiseen kuluu arvokasta työaikaa... On tärkeää kiinnittää huomio siihen, millaisia asiakirjat ovat ja miten niitä hallitaan.

Kun yhteiset, laadukkaat ja tietoturvalliset asiakirjapohjat ovat kaikille helposti löydettävissä ja käytettävissä, työ yhdenmukaistuu ja tehostuu. Tietoturvaa riskeeraava asiakirjojen kopiointi tai aikaa vievä asiakirjan luominen jäävät historiaan. 

2. Asiakirjojen hallintaa tukevat toimintamallit parantavat työtehoa ja laatua

Asiakirjojen laadun yhtenäistäminen ei välttämättä edellytä henkilöstön läpileikkaavaa teknistä koulutusta tai sisältöjen jatkuvaa tarkistamista. Kun yrityksen asiakirjojen laatua johdetaan ihmisten toimintaa helpottavilla työkaluilla ja yhteisillä toimintamalleilla, työteho ja laatu voivat kulkea käsi kädessä.

Varmista yrityksesi asiakirjojen ja sisältöjen korkea laatu vakioimalla ne eri muodoissa. Muistiot, raportit, tarjoukset ja sopimukset syntyvät ketterästi, kun niiden pohjat ovat ensiluokkaisen laadukkaat, metatiedoiltaan puhtaat ja taatusti ajan tasalla.

3. Lisää vaikuttavuutta ja tuottavuutta brändi-ilmeen mukaisilla asiakirjapohjilla

Kuulostaako tutulta: brändi-ilme on uusittu, mutta vanhan brändi-ilmeen mukaisia asiakirjoja löytyy vielä vuosien päästä jakelusta? Yhtenäiset ja ajantasaiset asiakirjat tukevat sisällön vaikuttavuutta ja siksi niitä on myös hyvä pystyä helposti hallitsemaan. 

Kun asiakirjoja hyödynnetään tiettyjen toimintamallien mukaan ja tärkeimmät asiakirjapohjat voidaan reaaliaikaisesti päivittää yhdestä paikasta koko yrityksen käyttöön, ei vanhentuneille sisällöille jää enää sijaa. Anna ajantasaisen brändisi tehdä työtään vaikuttavuuden ja tuottavuuden tiellä. 

Kaipaako sinunkin yrityksesi asiakirjojen hallinnan toimintatavat yhtenäistämistä? Lue lisää Kameleonista, niin laitetaan työ alulle!

Kameleon-sovellus on yksinkertaisen helppo ratkaisu, joka ohjaa koko organisaation työprosesseja sekä yhtenäisten aineistojen reaaliaikaista saavutettavuutta. Se tarjoaa brändi-ilmeesi mukaiset, metatiedotetut asiakirjapohjat koko tiimisi tarpeisiin ja mahdollistaa yrityssisältöjen hallinnoinnin yhdestä paikasta. Kameleonin avulla henkilöstösi tekee tasavertaisesti ja tehokkaasti laadukkaita ja tietoturvallisia asiakirjoja, jotka tallentuvat automaattisesti oikeisiin paikkoihin.

Näin Kameleon palvelee kaikkia tiimejäsi viestinnästä myyntiin ja hallintoon

Näin Kameleon palvelee kaikkia tiimejäsi viestinnästä myyntiin ja hallintoon

Ethän jätä yrityksesi asiakirjoja tai sisältöjä yksilön tai sattuman varaan? Kameleon ohjaa yhdenmukaista toimintatapaa aina yritystasolta,...

Read More
Millaiset toimintamallit Kameleon tuo mukanaan?

Millaiset toimintamallit Kameleon tuo mukanaan?

Kameleon tarjoaa yrityksellesi toimintamallit asiakirjojen hallintaan. Tiedämme, että toimivat ja kestävät tavat rakentuvat arjessa. Siksi myös...

Read More
Metatieto versus kansiorakenne

Metatieto versus kansiorakenne

Asiakirjoihin tarvitaan tietoa, jotta tieto olisi haettavissa, löydettävissä, hyödynnettävissä ja arkistoitavissa kaikkien säännösten ja...

Read More