Skip to the main content.

kameleon-symbol

OTA YHTEYTTÄ

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, skannataan, editoidaan. Niitä tallennetaan, etsitään, lähetetään, vastaanotetaan, tulostetaan. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Tavassa käsitellä asiakirjoja näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimaton suhtautuminen altistaa organisaation turhille riskeille.

Document Housen missio on tuoda älyä asiakirjoihin sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin käydään teidän tilannetta läpi. 

ps. erityisen tärkeätä on varmistaa, että asiakirjan elinkaari lähtee heti alusta alkaen oikealle polulle - myöhemmässä vaiheessa alun virheitä on vaikea korjata.

Ideation Brainstorming Tips Infographic Graph-6

1 min read

Älä unohda laitteistoa, kun tehostat prosesseja

Älä unohda laitteistoa, kun tehostat prosesseja

Tehokkuuden lisääminen on yritysten ikuisuustavoite. Ilmiselvistä, tutuista ja helpoista kohdista osataan jo ottaa kaikkialla tehot irti. Miksi kuitenkin IT-kustannusten hallinta niin usein loistaa poissaolollaan organisaatioiden kehityslistalla?

Muuta yksittäiset printterit tulostuksenhallintapalveluksi

Oikeanlainen, toimintaa taustalla ylläpitävä kokonaisuus auttaa organisaatiotanne priorisoimaan työaikaa juuri sinne, missä sitä tarvitaan eniten.

Hyviä uutisia: tulostuksenhallintapalvelu ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä käyttäjäläheinen ja älykäs kuin tänä päivänä. Tulostimet ja monitoimilaitteet (MFP, Multi Functional Printer) ovat kasvaneet toimistojen omiksi assistenteiksi, joiden tehtävät ovat laajemmat kuin perustoiminnot (printtaus, skannaus ja kopiointi) antaisivat ymmärtää. Laitteiden suunnittelussa, yhdisteltävyydessä ja ohjelmistoissa tapahtunut kehitys on asettanut monitoimilaitteiden käytettävyydelle kokonaan uuden tason.

Tulostuksenhallintapalvelun käytännön hyödyt

  • Uudet ohjelmistot on luotu helppokäyttöisiksi. Niiden oppiminen ja käyttöönotto ei siis laske työntekijöiden tehokkuutta. Tehokkuus kasvaakin kokonaisuudessaan, sillä ohjelmistot on luotu vähentämään häiriöaikaa.
  • Seuraamalla sekä kohdentamalla tulostusta, vähennätte kulujanne ja varmistatte dokumentinhallinnan turvallisuutta.
  • Kestävän kehityksen tavoitteisiin pyrkiminen saa piristysruiskeen, kun laitteiden käyttöastetta pystyy seuraamaan.
  • Uusiin mahdollisuuksiin tarttumalla yrityksenne työrytmi tehostuu sekä työmuodot virtaviivaistuvat. Helpompi työprosessi = parempi tehokkuus.

Työ vaatii oikeanlaiset työkalut

Tulostuksenhallintapalvelu tarvitsee tietyt työkalunsa, jotka ovat uniikkeja laitteillenne, tuotteillenne ja palveluittenne tarjoajille. Palveluntarjoajan tulisi ymmärtää nämä tarpeet ja osata sisällyttää eri osat ja niiden käytettävyys osaksi käytäntöä.

Kun tulostuksenhallintapalvelu on otettu huolellisesti käyttöön, se pitää osaltaan huolen laitteiden, datan ja dokumenttien turvallisesta sekä salatusta kommunikaatiosta. Varmista, että laitetoimittajasi tarjoaa riittävästi tukea käyttöönottoon.

Kuinka paljon tulostimesi välittää sinulle tietoa?

Tieto ja raportit, jotka saat laitteistasi, ovat kriittisiä laitteiden tehokkaalle hyödyntämiselle. Hyvien raporttien avulla seuraat muun muassa:
  • Laitteen käyttöaika ja käytön seuranta
  • Tarvikkeiden käyttö ja hallinta
  • Palvelutason raportointi tehdyn sopimuksen mukaan
  • Sivukohtainen ja metrimitoitettu raportointi

Laitteista saatavien raporttien tulisi sisältää sekä yleiset raportit että organisaationne tarpeiden ja halujen mukaan räätälöidyt raportit. Raporttien data on oiva työväline tulevien strategioiden ja toiminnan kohdentamiselle.

Milloin viimeksi teillä on tarkasteltu tulostamisen ja skannauksen laitteistoa yhtenä kokonaisuutena? Lataa tästä tarkistuslistamme Kuinka valita oikea MPS-kumppani?, jonka avulla selvität helposti teidän toimintaanne sopivan palveluntarjoajan.

Lataa tarkistuslista

Tulostuksenhallinnan tärkeys

Tulostuksenhallinnan tärkeys

Tulostuksenhallinta nousee yrityksissä harvoin esille kuumana puheenaiheena. Korkeintaan asiaa sivutaan silloin, jos joku tulostin on rikki, mutta...

Read More
Kolme osa-aluetta, kuinka mitata tulostusympäristön tehokkuutta?

Kolme osa-aluetta, kuinka mitata tulostusympäristön tehokkuutta?

Useimmat PK-yrittäjät keskittyvät työntekijöidensä palkkoihin, varastokuluihin ja muihin koviin kuluihin pyrkiessään parantamaan taloutensa...

Read More
Säästöjä ja tehokkuutta asiakirjahallinnan avulla

Säästöjä ja tehokkuutta asiakirjahallinnan avulla

Tiesitkö, että kun IT-johtajia pyydettiin arvioimaan toimistossaan olevien tulostinten ja monitoimilaitteiden lukumäärää, suurin osa heistä...

Read More