Skip to the main content.

kameleon-symbol

OTA YHTEYTTÄ

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä monen organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, editoidaan. Niitä tallennetaan, lähetetään, etsitään. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Asiakirjoissa näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimattomasti laaditut tai tallennetut asiakirjat syövät sitä ja altistavat vastuuhenkilöt erilaisille riskeille.

Lue Kameleon -sivuiltamme kuinka säästämme tietotyöläisen asiakirjoihin käyttämää aikaa ja siinä samalla parannamme asiakirjojen laatua. Kameleon on helppo käyttää ja käyttöönottaa. Se on organisaation yhteinen toimitapa.

K10

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella:

1 min read

Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2021

Document House tilinpäätöstiedote

Tilikauden 2021 aikana Document House pystyi toimimaan kannattavasti koronasta huolimatta ja saavutti toiseksi korkeimman luottoluokituksen AA. Yhtiö kehitti Business Finlandin tuella toiminnanohjaustaan ja toimintatapojaan saavuttaen merkittävän digiloikan ja pystyy nyt palvelemaan asiakkaitaan yhä paremmin. Kuluvalle tilikaudelle yhtiö lähtee vahvasta rahoitusasemasta ja panostaa jatkossa yhä enemmän Kameleon 365 -ohjelmistonsa kehitykseen.


Tunnusluvut liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta

image002 (1)

Liikevaihto ja tuloskehitys

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2021/04 oli 6 279 313 euroa ja käyttökate (EBITDA) 471 339 euroa tarkoittaen hyvää 7,5% käyttökatetasoa. Tilikauden tulos oli 328 029 euroa. Koronan aiheuttama kansainvälinen markkinahäiriö vaikutti merkittävästi yhtiön asiakaskysyntään johtaen liikevaihdon laskuun. Koronasta huolimatta yhtiö pystyi toimimaan kannattavasti. Varsinkin tilikauden loppukuukausina, koronan hieman jo helpottaessa, yhtiö saavutti erittäin hyvää kaupallista menestystä.

Rahoitusasema ja maksuvalmius

Tilikauden aikana yhtiö saavutti toiseksi korkeimman luottoluokituksen AA. Tähän luottoluokkaan kuuluu vain 12,6% suomalaisista yrityksistä. Luottoluokituksen myönsi Bisnode Finland Oy. Luottoluokituksen mukaisesti yhtiöllä on hyvä rahoitusasema, jota kuvastaa tilinpäätöshetken omavaraisuusaste 44,7%. Yhtiön maksuvalmius oli koko tilikauden ajan hyvä. Tilinpäätöshetkellä 30.4.2021 vapaiden kassavarojen määrä oli 836 544 eur, mikä osoittaa merkittävää parannusta aiempiin vuosiin.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Yhtiö sai Business Finlandilta vajaa 100 tuhatta euroa kehitysrahoitusta koronan aiheuttamaan liiketoiminnan häiriötilanteeseen. Rahoitus käytettiin toiminnanohjauksen ja toimintatapojen kehittämishankkeeseen, jonka ansiosta yhtiö saavutti merkittävän digiloikan ja pystyy nyt palvelemaan nykyisiä ja uusia asiakkaitaan yhä paremmin ja tehokkaammin. Yhtiön ja emoyhtiön pääomalainojen ja lainojen haltijat antoivat pääomalainojen ja lainojen kirjatut, mutta maksamattomat korot anteeksi. Vaikutus koko konsernissa yhteensä vajaa 170 tuhatta euroa parantaen merkittävästi konsernin rahoitusasemaa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Yhtiön liiketoiminta on pysynyt kannattavana koronan aiheuttamasta edelleen jatkuvasta kansainvälisestä markkinahäiriöstä huolimatta. Yhtiö on onnistunut uusissa rahoitusjärjestelyissä ja parantanut jo ennestään hyvää maksuvalmiuttaan merkittävästi. Kiihdyttääkseen Kameleon ohjelmistokehitystään yhtiö on rekrytoinut erittäin kokeneen ohjelmistokehittäjän uudeksi teknologiajohtajakseen (CTO). Valittu henkilö aloitti yhtiön palveluksessa elokuussa 2021.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Osana yhtiön talousohjausta yhtiö on laatinut kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen kalenterivuoden 2022 loppuun asti, joka ennustaa vapaiden kassavarojen pysyvän merkittävästi positiivisena koko ennustejakson ajan.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Hiltunen.

 

Jarkko Ollikainen

Toimitusjohtaja

Jarno Rantanen

Talousjohtaja

 

1 min read

Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2022

Tilikauden 2022 aikana Document House toimi kannattavasti ja säilytti toiseksi korkeimman AA luottoluokituksen. Yhtiö teki miljoonainvestoinnin...

Read More
Ilona Ylinampa ja Jesse Nieminen

2 min read

Ilona Ylinampa ja Jesse Nieminen Document Housen hallitukseen

llona Ylinampa ja Jesse Nieminen tuovat Document Housen hallitukseen vahvaa kokemusta IT-alan aallonharjalta. Uusi hallitus auttaa Document Housea...

Read More
Kameleon

1 min read

Document House investoi miljoona euroa Kameleon-tuotteeseensa Business Finlandin tukemana

Document House investoi miljoona euroa Kameleon-tuotteeseensa Business Finlandin tukemana. Rahoitus kiihdyttää yhtiön kärkituotteen tuotekehitystä...

Read More