2 minuuttia

Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2021

21. syyskuuta 2021 klo 12.15.42

Tilikauden 2021 aikana Document House pystyi toimimaan kannattavasti koronasta huolimatta ja saavutti toiseksi korkeimman luottoluokituksen AA. Yhtiö kehitti Business Finlandin tuella toiminnanohjaustaan ja toimintatapojaan saavuttaen merkittävän digiloikan ja pystyy nyt palvelemaan asiakkaitaan yhä paremmin. Kuluvalle tilikaudelle yhtiö lähtee vahvasta rahoitusasemasta ja panostaa jatkossa yhä enemmän Kameleon 365 -ohjelmistonsa kehitykseen.


Tunnusluvut liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta

image002 (1)

Liikevaihto ja tuloskehitys

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2021/04 oli 6 279 313 euroa ja käyttökate (EBITDA) 471 339 euroa tarkoittaen hyvää 7,5% käyttökatetasoa. Tilikauden tulos oli 328 029 euroa. Koronan aiheuttama kansainvälinen markkinahäiriö vaikutti merkittävästi yhtiön asiakaskysyntään johtaen liikevaihdon laskuun. Koronasta huolimatta yhtiö pystyi toimimaan kannattavasti. Varsinkin tilikauden loppukuukausina, koronan hieman jo helpottaessa, yhtiö saavutti erittäin hyvää kaupallista menestystä.

Rahoitusasema ja maksuvalmius

Tilikauden aikana yhtiö saavutti toiseksi korkeimman luottoluokituksen AA. Tähän luottoluokkaan kuuluu vain 12,6% suomalaisista yrityksistä. Luottoluokituksen myönsi Bisnode Finland Oy. Luottoluokituksen mukaisesti yhtiöllä on hyvä rahoitusasema, jota kuvastaa tilinpäätöshetken omavaraisuusaste 44,7%. Yhtiön maksuvalmius oli koko tilikauden ajan hyvä. Tilinpäätöshetkellä 30.4.2021 vapaiden kassavarojen määrä oli 836 544 eur, mikä osoittaa merkittävää parannusta aiempiin vuosiin.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Yhtiö sai Business Finlandilta vajaa 100 tuhatta euroa kehitysrahoitusta koronan aiheuttamaan liiketoiminnan häiriötilanteeseen. Rahoitus käytettiin toiminnanohjauksen ja toimintatapojen kehittämishankkeeseen, jonka ansiosta yhtiö saavutti merkittävän digiloikan ja pystyy nyt palvelemaan nykyisiä ja uusia asiakkaitaan yhä paremmin ja tehokkaammin. Yhtiön ja emoyhtiön pääomalainojen ja lainojen haltijat antoivat pääomalainojen ja lainojen kirjatut, mutta maksamattomat korot anteeksi. Vaikutus koko konsernissa yhteensä vajaa 170 tuhatta euroa parantaen merkittävästi konsernin rahoitusasemaa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Yhtiön liiketoiminta on pysynyt kannattavana koronan aiheuttamasta edelleen jatkuvasta kansainvälisestä markkinahäiriöstä huolimatta. Yhtiö on onnistunut uusissa rahoitusjärjestelyissä ja parantanut jo ennestään hyvää maksuvalmiuttaan merkittävästi. Kiihdyttääkseen Kameleon ohjelmistokehitystään yhtiö on rekrytoinut erittäin kokeneen ohjelmistokehittäjän uudeksi teknologiajohtajakseen (CTO). Valittu henkilö aloitti yhtiön palveluksessa elokuussa 2021.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Osana yhtiön talousohjausta yhtiö on laatinut kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen kalenterivuoden 2022 loppuun asti, joka ennustaa vapaiden kassavarojen pysyvän merkittävästi positiivisena koko ennustejakson ajan.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Hiltunen.

 

Jarkko Ollikainen

Toimitusjohtaja

Jarno Rantanen

Talousjohtaja

 

Jarno Rantanen

Kirjoittaja Jarno Rantanen

Document Housen talousjohtaja

Featured