Skip to the main content.

kameleon-symbol

Moikka,

Asiakirjat ovat keskeisiä organisaation toiminnalle. Niihin kertyy tietoa, niillä jaetaan tietoa. Niitä luodaan, kopioidaan, skannataan, editoidaan. Niitä tallennetaan, etsitään, lähetetään, vastaanotetaan, tulostetaan. Asiakirjoilla luodaan mielikuvia. Iso osa tietotyöläisen työajasta kuluu asiakirjojen kanssa, tunteja päivässä.

Tavassa käsitellä asiakirjoja näkyy myös tekijänsä kädenjälki. Sekä hyvässä että pahassa. Laadukkaat asiakirjat tuovat organisaatiolle kilpailuetua. Huolimaton suhtautuminen altistaa organisaation turhille riskeille.

Document Housen missio on tuoda älyä asiakirjoihin sen elinkaaren eri vaiheissa. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin käydään teidän tilannetta läpi. 

ps. erityisen tärkeätä on varmistaa, että asiakirjan elinkaari lähtee heti alusta alkaen oikealle polulle - myöhemmässä vaiheessa alun virheitä on vaikea korjata.

Ideation Brainstorming Tips Infographic Graph-6

1 min read

Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2022

Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2022

Tilikauden 2022 aikana Document House toimi kannattavasti ja säilytti toiseksi korkeimman AA luottoluokituksen. Yhtiö teki miljoonainvestoinnin Kameleon SaaS tuotteeseensa Business Finlandin rahoituksen tukemana, vahvisti tuotekehitystään mm. uudella teknologiajohtajalla (CTO) sekä kutsui hallitukseensa kaksi uutta jäsentä tuomaan lisää strategista näkemystä. Kuluvalle tilikaudelle yhtiö lähtee hyvästä rahoitusasemasta ja panostaa jatkossa yhä enemmän kasvavan Kameleon -liiketoimintansa kehittämiseen.

 

Tunnusluvut liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta

Tilinpaatos2022

Liikevaihto ja tuloskehitys

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2022/04 oli 5 850 493 euroa ja käyttökate (EBITDA) 326 258 euroa tarkoittaen hyvää 5,6% käyttökatetasoa. Tilikauden tulos oli 94 404 euroa. Koronan aiheuttama kansainvälinen markkinahäiriö vaikutti edelleen yhtiön perinteisen tulostuksen hallinta -liiketoiminnan asiakaskysyntään johtaen kokonaisliikevaihdon laskuun, mutta yhtiön oma Kameleon liiketoiminta kasvoi merkittävästi ja kokonaisuudessaan, koronasta huolimatta, yhtiö pystyi toimimaan kannattavasti. Varsinkin tilikauden loppukuukausina yhtiö saavutti erittäin hyvää kaupallista menestystä.

Rahoitusasema ja maksuvalmius

Tilikauden aikana yhtiö säilytti toiseksi korkeimman luottoluokituksen AA. Tähän luottoluokkaan kuuluu vain 9,8% suomalaisista yrityksistä. Luottoluokituksen myönsi Bisnode Finland Oy. Luottoluokituksen mukaisesti yhtiöllä on hyvä rahoitusasema, jota kuvastaa tilinpäätöshetken omavaraisuusaste 46,6%. Yhtiön maksuvalmius oli koko tilikauden ajan hyvä. Tilinpäätöshetkellä 30.4.2022 vapaiden kassavarojen määrä oli 710 511 eur.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Yhtiö sai Business Finlandilta merkittävän TKI-lainarahoituksen, jonka avulla se investoi vuosien 2021 – 2022 aikana kokonaisuudessaan miljoona euroa Kameleon-tuotteeseen. Rahoitus kiihdyttää yhtiön kärkituotteen tuotekehitystä merkittävästi. Investoinnin avulla nopeutetaan tuotekehitystä ja jalostetaan Kameleon-ohjelmisto täysiveriseksi seuraavan sukupolven SaaS -ratkaisuksi. Business Finland rahoituksen turvin yhtiö vahvisti tuotekehitystiimiään uusilla ohjelmistokehittäjillä mukaan lukien uudella teknologiajohtajalla (CTO).

Yhtiön hallitus vahvistui kahdella uudella jäsenellä, kun palkittu myynnin johtaja ja IT-vaikuttaja Ilona Ylinampa sekä innovatiivinen SaaS-yritysten ja liiketoimintamallien rakentaja Jesse Nieminen liittyivät sen riveihin. Uusi hallitus tuo strategista näkemystä Document Housen kärkituotteen Kameleonin SaaS-version kehittämiseen, yrityksen muita liiketoiminta-alueita unohtamatta.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Yhtiö uskoo pystyvänsä toimimaan kannattavasti koronan, Ukrainan sodan ja korkean inflaation aiheuttamasta kansainvälisestä markkinahäiriöstä huolimatta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Osana yhtiön talousohjausta yhtiö on laatinut kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen kalenterivuoden 2023 loppuun asti, joka ennustaa vapaiden kassavarojen pysyvän merkittävästi positiivisena koko ennustejakson ajan.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Hiltunen.

 

Jarkko Ollikainen

Toimitusjohtaja

 

Jarno Rantanen

Talousjohtaja

Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2021

Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2021

Tilikauden 2021 aikana Document House pystyi toimimaan kannattavasti koronasta huolimatta ja saavutti toiseksi korkeimman luottoluokituksen AA....

Read More
Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2020

Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2020

Tilikauden 2020 aikana Document House saavutti ennätyksellisen kannattavuuden onnistuneiden rakenteellisten järjestelyiden ansiosta (tilikauden...

Read More
Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2019

Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2019

Vuoden 2019 aikana Document House Oy onnistui merkittävässä käänteessä kääntämään liiketoiminnan voitolliseksi (tilikauden voitto 2019/04: 0,4 meur,...

Read More