2 minuuttia

Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2020

26. lokakuuta 2020 klo 12.44.53

Tilikauden 2020 aikana Document House saavutti ennätyksellisen kannattavuuden onnistuneiden rakenteellisten järjestelyiden ansiosta (tilikauden voitto 1.6 meur). Yhtiö ei ole immuuni Covid-19 aiheuttamalle talousshokille, mutta on tilikauden päättymisen jälkeen toiminut edelleen kannattavasti ja onnistunut myös lisärahoitusjärjestelyissä joiden ansiosta yhtiö kohtaa Covid-19 tuomat haasteet vahvasta taloudellisesta asemasta. Lisäksi yhtiö uudistaa parhaillaan liiketoimintaprosessejaan tavoitellen merkittävää digiloikkaa Business Finlandin tuella.


Tunnusluvut liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta

LV2020-1

Liikevaihto ja tuloskehitys

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2020/04 oli 7 490 184 euroa (2019/04: 10 114 966), jossa laskua 25,9%, käyttökate (EBITDA) 1 859 251 euroa (2019/04: 602 901), jossa kasvua 208,4% ja tilikauden tulos 1 635 296 euroa (2019/04: 445 371), jossa kasvua 267,2%. Tilikauden aikana yhtiö jatkoi toimenpiteitä liiketoiminnan kääntämiseksi yhä kannattavammaksi. Yhtiön nykyiset asiakkaat pysyivät yhtiön asiakkaina ja yhtiö onnistui myös voittamaan merkittäviä uusia asiakkuuksia. Osaltaan liikevaihdon laskua selittää tilikauden päätöskuukausiin merkittävästi vaikuttanut koronan aiheuttama kansainvälinen talousshokki.

Rahoitusasema

Tilikauden aikana yhtiön rahoitusasema parani merkittävästi saneerausohjelman hyväksymisen myötä. Tilinpäätöshetkellä 30.4.2020 yhtiön omavaraisuusaste oli 44,6% kuvastaen hyvää omavaraisuusastetta.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Yhtiön liiketoiminta on pysynyt edelleen kannattavana tilikauden päättymisen jälkeen. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on myös onnistunut uusissa rahoitusjärjestelyissä ja kohtaa Covid-19 tuomat haasteet vahvasta rahoituksellisesta asemasta. Lisäksi yhtiö on Business Finlandin tuella käynnistänyt liiketoimintaprosessien kehittämishankkeen, jolla yhtiö tavoittelee merkittävää digiloikkaa pyrkien palvelemaan nykyisiä ja uusia asiakkaitaan yhä paremmin ja tehokkaammin.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Osana yhtiön talousohjausta yhtiö on laatinut kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen kalenterivuoden 2021 loppuun asti, joka ennustaa vapaiden kassavarojen pysyvän merkittävästi positiivisena ja maksuvalmiuden hyvänä koko ennustejakson ajan.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Hiltunen.

 

Jarkko Ollikainen

Toimitusjohtaja

Jarno Rantanen

Talousjohtaja

 

Jarno Rantanen

Kirjoittaja Jarno Rantanen

Document Housen talousjohtaja

Featured