4 minuuttia

Document House Oy:n tilinpäätöstiedote 2019

20. joulukuuta 2019 klo 14.03.45

Vuoden 2019 aikana Document House Oy onnistui merkittävässä käänteessä kääntämään liiketoiminnan voitolliseksi (tilikauden voitto 2019/04: 0,4 meur, 2018/04: -0.9 meur). Tilikauden päättymisen jälkeen saimme myös uudelleenjärjesteltyä yhtiön rahoituksen, joka vakavaraisti yhtiötä merkittävästi sekä muutti pääomarakenteen terveeksi. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön liiketoiminta on pysynyt edelleen kannattavana ja vapaiden kassavarojen määrä hyvällä tasolla.


Tunnusluvut liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta

EUR

Proforma

2019/04*

2019/04

2018/04

Liikevaihto

10 114 966

10 114 966

10 416 494

Käyttökate

602 901

602 901

-605 128

Käyttökate-%

6,0%

6,0%

-5,8%

Tilikauden tulos

445 371

445 371

-933 106

Tilikauden tulos-%

4,4%

4,4%

-9,0%

 

 

 

 

Oma pääoma

1 974 533

323 432

-121 938

Omavaraisuusaste-%

43,0%

7,1%

-2,5%

*Mikäli tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestely olisi tullut jo tilinpäätöshetkelle.

 

Liikevaihto ja tuloskehitys

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2019/04 oli 10,1 miljoonaa euroa (2018/04: 10,4 meur), jossa laskua 2,9%, käyttökate (EBITDA) 0,6 miljoonaa euroa (2018/04: -0,6 meur), jossa kasvua 199,6% ja tilikauden tulos 0,4 miljoonaa euroa (2018/04: -0,9 meur), jossa kasvua 147,7%. Tilikauden aikana yhtiö onnistui lukuisten toimenpiteiden avulla kääntämään liiketoiminnan kannattavaksi. Yhtiön nykyiset asiakkaat pysyivät yhtiön asiakkaina ja yhtiö onnistui myös voittamaan merkittäviä uusia asiakkuuksia.

Rahoitusasema

Tilikauden päättymisen jälkeen saimme uudelleenjärjesteltyä yhtiön rahoituksen, kun Espoon käräjäoikeus 10.10.2019 hyväksyi saneerausohjelman vakavaraistaen yhtiötä merkittävästi. Tilinpäätöshetkellä 30.4.2019 yhtiön omavaraisuusaste ennen järjestelyä oli 7,1%, kun se Proforma järjestely huomioiden oli 43,0% kuvastaen siis hyvää omavaraisuusastetta.

Olennaiset henkilömuutokset tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen

Heinäkuussa 2018 yhtiö vahvisti strategista ja taloudellista osaamistaan, kun konsernin talousjohtajana aloitti Jarno Rantanen (KTM, DI). Jarno on toiminut aiemmin mm. Innofactor Oyj:n Group Business Controllerina, strategiakonsulttina ja yritysjärjestelyiden parissa EY:llä sekä startup -ohjelmistoyrityksen kaupallisesta tuotekehityksestä vastaavana johtajana. Jarno on myös yksi emoyhtiön osakkaista.

Kesäkuussa 2019 yhtiön myyntijohtajana aloitti Kimmo Kanto, joka on hoitanut tehtävää myös aiemmin ja on yksi emoyhtiön osakkaista.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön liiketoiminta on pysynyt edelleen kannattavana niin käyttökatteella kuin tuloksellakin mitattuna. Myös maksuvalmius on pysynyt edelleen hyvänä ja vapaiden kassavarojen määrä hyvällä tasolla.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Hiltunen.

Jarkko Ollikainen

Toimitusjohtaja

Jarno Rantanen

Talousjohtaja

 

Jarno Rantanen

Kirjoittaja Jarno Rantanen

Document Housen talousjohtaja

Featured