VANHOISTA LOGOISTA EI TARVITSE ENÄÄ HUOLEHTIA

Visuaalinen ilme ja materiaalien sisältö ovat tärkeä osa organisaationne identiteettiä.

Yritysilmeenne välittyy kaikissa teiltä ulos lähtevissä dokumenteissa. Isossa, kiireisessä tai hajaantuneessa työyhteisössä voi kuitenkin olla vaikeaa saada ihmisiä muistamaan dokumenttien ulkoasua määrittelevä graafinen ohjeenne.

Ota avuksi väline, joka saa jokaisen työntekijänne käyttämään pelkästään ajantasaisia materiaalejanne. Sen avulla päivität ja hallitset yritysilmettänne sekä sisältöjänne kaikkien työntekijöittenne dokumenteissa.

Ja kun yritysilmeenne uudistuu, saat uudet värit, fontit ja logot kerralla kaikkien työntekijöiden kaikkiin materiaaleihin. Samalla voit kerralla unohtaa dokumenttien vanhan ilmeen ja sisällön.