Metatieto: mitä ja miksi? - opas

Mitä on metatieto?

Metatieto on tiivistetysti tietoa tiedosta. Oppaamme avulla selvität, kuinka voit hyödyntää sitä omassa organisaatiossasi.

Metatiedolla luodaan perusta tiedon hakemiselle ja luokittelulle. Ilman sitä eri muodossa olevan tiedon järjestely ja löytäminen olisi mahdotonta.

Oppaan sisältö:

  1. Mitä on dokumenttien metatieto?
  2. Mitä hyötyä metatiedosta on?
  3. Mikä on sopiva määrä metatietoa?
  4. Metatiedottaako käyttäjä vai järjestelmä?
  5. Metatiedon halittavuus ja tuottaminen
  6. Metatietojen hyödyntäminen käytännössä


Hyvin määritetyllä metatiedolla löydetään helposti oikea asiakirja tai muu tieto. Dokumenttien luokittelu on tärkeä tehdä hyvin.