Yritykseen tulevien henkilötietojen hallinta - tarkistuslista

Tietosuoja-asetus koskettaa lähes kaikkia organisaatioita

Organisaation on tietosuoja-asetuksen vaikutuksia arvioidessaan hahmoteltava kokonaiskuva henkilötietojen käsittelyn nykytilasta.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Organisaatioissa henkilötietojen käsittelyn tulee siis olla kaikilta osin tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018.

Tarkistuslistan sisältö:

– Henkilötietojen nykytilan kartoitus
– Mitä kanavia pitkin organisaatioonne kertyy henkilötietoja?
– Henkilötietojen nykyinen tietoturva
– Henkilötietojen luovutus ja poistaminen
– Henkilötietojen automaattinen ohjaus oikeisiin kohteisiin