Tarkistuslista Yritykseen tulevien
henkilötietojen hallinnasta

Henkilötietojen hallinta

Tietosuoja-asetus koskettaa lähes kaikkia organisaatioita

Organisaation on tietosuoja-asetuksen vaikutuksia arvioidessaan hahmoteltava kokonaiskuva henkilötietojen käsittelyn nykytilasta.

 

EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Organisaatioissa henkilötietojen käsittelyn tulee siis olla kaikilta osin tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018.

Tarkistuslistan sisältö:

  • Henkilötietojen nykytilan kartoitus

  • Mitä kanavia pitkin organisaatioonne kertyy henkilötietoja?
  • Henkilötietojen nykyinen tietoturva
  • Henkilötietojen luovutus ja poistaminen
  • Henkilötietojen automaattinen ohjaus oikeisiin kohteisiin

Täytä tietosi ja lataa tarkistuslista

EU:n tietosuoja-asetus

Kun tietosuoja-asetusta ryhdytään noudattamaan toukokuussa 2018, ei enää riitä, että organisaatiot
passiivisesti noudattavat lakia, vaan niiden on pystyttävä kysyttäessä osoittamaan, että tietosuojasäännökset huomioidaan toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa.