Tietosuoja-asetus tulee. Ei syytä huoleen.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) koskee teidänkin organisaatiotanne

Valtaosassa suomalaisia yhdistyksiä ja yrityksiä henkilötietoja käsitellään joissain muodossa, minkä takia tietosuoja-asetus koskettaa lähes kaikkia organisaatioita.

Organisaatioiden on toimittava EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti 25.5.2018 jälkeen, jolloin siirtymäaika päättyy. Uusi tietosuoja-asetus on tervetullut uudistus, joka tuo aiempaa selkeämmät ja yhdenmukaisemmat raamit henkilötietojen käsittelylle EU:n sisällä.

Koska GDPR:n mukainen toiminta todennäköisesti edellyttää muutoksia organisaatioiden nykyisissä toimintatavoissa, tulee samalla myös tilaisuus tarkastella käytössä olevia järjestelmiä ja toimintakulttuuria. Parhaimmillaan asetukseen valmistautuminen johtaa prosessien tehostumiseen ja sujuvampaan tiedonhallintaan tuoden kustannustehokkuutta sekä säästöjä toimintaan.

Jos haluat aloittaa organisaatiosi valmistautumisen tietosuoja-asetuksen tuloon, lataa alta avuksesi tarkistuslistamme tai katso webinaaritallenne.