Tarkistuslista EU:n tietosuoja-
asetukseen valmistautumisesta

Valmistaudu GDPR

Tietosuoja-asetus koskettaa lähes kaikkia organisaatioita

EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Organisaatioissa henkilötietojen käsittelyn tulee siis olla kaikilta osin tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018.

 

Ennen toukokuuta 2018 organisaatioissa on tehtävä nykytilan kartoitus ja analyysi siitä, kuinka hyvin toiminta vastaa
tietosuoja-asetusta. Lisäksi ennen kevättä 2018 on tehtävä mahdolliset toimenpiteet, joilla saadaan toiminta asetuksen mukaiseksi.

Lataamalla tarkistuslistan tiedät mistä aloittaa:

  • Hahmota kokonaiskuva siitä, miten henkilötietoja tällä käsitellään organisaatiossanne

  • Tarkista pitääkö organisaationne nimetä tietosuojavastaava
  • Varaudu osoittamaan, kuinka organisaationne noudattaa tietosuoja-asetusta

Täytä tietosi ja lataa tarkistuslista

EU:n tietosuoja-asetus

Kun tietosuoja-asetusta ryhdytään noudattamaan toukokuussa 2018, ei enää riitä, että organisaatiot
passiivisesti noudattavat lakia, vaan niiden on pystyttävä kysyttäessä osoittamaan, että tietosuojasäännökset huomioidaan toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa.