1. Kättä pidempää
  2. Tiedon kategorisointi ja metatiedot

Tiedon kategorisointi ja metatiedot

Miten metatieto määritellään?

Tiedon saavutettavuus