Miten Document House takaa palvelun laadun?

Palveluhallinnan tiimi vastaa nimettyjen Asiakkuuksien osalta palvelun laatumittareista ja siitä, että Asiakkaan kontaktit saavat ajantasaisen näkymän palvelukokonaisuuteen.

Palveluhallinnan tiimi vastaa nimettyjen Asiakkuuksien osalta palvelun laatumittareista ja siitä, että Asiakkaan kontaktit saavat ajantasaisen näkymän palvelukokonaisuuteen.

Pro100 -palveluhallinnan piirissä on tällä hetkellä n 30 asiakastamme ja malli laajenee jatkuvasti asiakastarpeiden mukaan. 

Tiimin tärkein tehtävä on toimia Asiakkaan edustajana yrityksessämme ja osaltaan varmistaa, että Asiakkaamme saa luvattua palvelua sekä Asiakkaan toimintaympäristöä kehitetään hallitusti.

Document House Palveluhallinta

  • Tarjoamme Asiakkaillemme Pro100-palvelukokonaisuuden, jossa käymme läpi palveluun liittyvät tapahtumat, selvitämme tilanteet mahdollisten poikkeamien osalta ja esittelemme Document housen palvelukokonaisuuden sekä tarjottavat asiakasratkaisut & referenssit.
  • Seurantapalaveri pidetään asiakkaan toiveiden mukaisesti kahden viikon - kahden kuukauden sykleissä.
  • Vakioidussa pöytäkirjassa on mukana avainlukuina asiakaskohtaiset tapahtumamäärät sekä laadulliset mittarit. Jos palvelun laadun osalta emme ole yltäneet sovittuun tavoitetasoon tai olemme saaneet palautetta asiakkaalta = pöytäkirjasta löytyy selvitys tapahtuneesta sekä korjaava toimenpide. Mukana myös graafit joiden pohjalta on helppo ymmärtää palvelun kehityssuuntaa ja esitellä kokonaisuutta eteenpäin.
  • Asiakastyytyväisyys ohjaa tekemistämme hyvin vahvasti myös tässä palvelukokonaisuudessa.
  • Lisäksi kirjaamme kaikki Asiakkaan esittämät pyynnöt pöytäkirjalle ja selvitämme asiat sovitussa aikataulussa.