Mikä on datastrategia?

Datastrategia on yhtä kuin valittujen formaattien ja lähteiden hallitsemisen suuntaviivat. Tiedonohjaussuunitelma syntyy datastrategian pohjalta ja tiedohjaussuunnitelma jalkautuu suunnitellusti datastrategiaa noudattaen.

Data on algoritmien ruokaa. Pelkkä data ilman strategiaa saattaa aiheuttaa tiedon hajautumisen ja pirstoutua liian pieneksi antaakseen oikeita algoritmeja. Kun puhutaan vaikka machine learningista, on aina kyse datasta ja algoritmeista. Siksi pyrimme aina luomaan tai kehittämään tiedonhjaussuunnitelman harkitun datastrategian pohjalta.

Bilotin Business Lead Mika Aho kirjoittaa tästä aiheesta melko avaavasti: https://www.bilot.fi/datastrategia-liian-juhlallista-teidan-organisaatioon/

Document House keskittyy dokumenttien, asiakirjojen ja brändin & ilmeen ohjaukseen. Tähän meillä on valmis tiedonohjaussuunnitelma pohjaksi, jota käyttämällä pääsee jo helposti ison loikan eteenpäin datan hallinnassa. Laajempi datastrategia voi syntyä myös ensin tehdyn tiedonohjaussuunnitelman jälkeen.