Document Housen Toimintakertomus 12/2018

shutterstock_511931359

Yhtiön liikevaihto kuluvalla tilikaudella 5/2018 – 12/2018 välisenä aikana on ollut 6,92 me ja käyttökate 170 te positiivinen.  Saneerauksen alkamisen jälkeen yhtiön kassatilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, joka osoittaa, että kulurakenne on kestävällä pohjalla ja yhtiön laatimat kassavirtaennusteet ovat pitäneet paikkansa.

4/2018 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 10,42 me ja käyttökate -605 te.

Liiketoiminta

Yhtiön toimialana on ohjelmistotuotteiden kehittäminen, myynti ja markkinointi sekä ohjelmistotuotteisiin liittyvä koulutus, konsultointi ja ylläpito. Lisäksi yhtiö harjoittaa IT-palveluiden ja tuotteiden myyntiä ja vuokrausta. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Yhtiö käyttää noin 10 % henkilöresursseistaan tuotekehitykseen.

Osakkeiden määrä

Yhtiöllä on 4 578 950 osaketta. Yhtiön halussa on 138 067 omaa osaketta.

Kameleon Document House Oy (24366293-0) on sulautunut yhtiöön Document House Oy (0834866-9). Sulautumisen täytäntöönpanopäivä oli 30.4.2018. Sulautumisen yhteydessä annettiin sulautumisvastikkeena 1 150 000 osaketta Kameleon Document House Oy:n osakkeenomistajille.

Omapääoma

Yhtiön omapääoma on muuttunut negatiiviseksi 04/2018 tilinpäätöksessä johtuen tappiollista tuloksesta sekä muutoksesta kirjata tutkimus- ja kehitysmenot kuluvaikutteisesti. Osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n edellyttämä ilmoitus on rekisteröity.

Pääomalainat

Fuusion mukana yhtiölle siirtyi 40 000 euron pääomalaina. Pääomalainalle maksetaan 10 % korkoa ja laina on vakuudeton.

Olennaiset tapahtumat  tilikauden päättymisen jälkeen

Yhtiön talousjohtajana aloitti heinäkuussa 2018 Jarno Rantanen. Uuden talousjohtajan ohjauksessa yhtiön taloudesta on saatu ote ja kulurakennetta on edistetty sen mukaisesti.

Yhtiö jätti yrityssaneeraushakemuksen 14.9.2018 ja sai päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta 1.11.2018 (päätös 18/20210). Yhtiön tase koostuu pääosin lyhytaikaisista velvoitteita, joiden hoitaminen operatiivisella kassavirralla koetiin mahdottomaksi. Yhtiö piti YT-neuvottelut, jossa henkilömäärää vähennettiin 15 %. Lisäksi yhtiö muutti osan henkilöstön palkkoja, sekä lomautti 12 % henkilöstään määräajaksi.

Arvio tulevasta

Yhtiö uskoo, että tehtyjen toimenpiteiden ja saneerausmenettelyn avulla toiminta pystytään tervehdyttämään. Yhtiön tämänhetkinen kassavirta riittää velvoitteiden suorittamiseen.

Yhtiön fokus on oman ohjelmistotuotteen kehittämisessä, sekä myymisessä ja sopimusasiakkuuksien määrään kasvattamisessa, jolloin kannattavuus pysyy hyvällä tasolla.

Hallinto ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäseniä ovat Asko Ahonen, Jarkko Ollikainen, Kari Lohivesi ja Kimmo Kanto. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jarkko Ollikainen.

Yhtiön toimitusjohtaja on Jarkko Ollikainen 1.1.2018 alkaen.

Yhtiön tilintarkastajana on PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Hiltunen.

Espoo 30.1.2019

Document House Oy

Jarkko Ollikainen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 500 6632

Blogit