Document House Oy:n yrityssaneeraus

Lakimies-854784-edited

Document Housen yrityssaneeraushakemus on hyväksytty.Käräjäoikeus on 1.11.2018 antanut päätöksensä Document House Oy:n saneerausmenettelyn aloittamisesta.

Yhtiö esitti ja Espoon käräjäoikeus on määrännyt asianajaja Jari Salmisen Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan yhtiötä koskeva saneerausohjelmaehdotus on laadittava 5.3.2019 mennessä.

Yrityssaneerausmenettelyllä ei itsessään ole vaikutusta yhtiön operatiiviseen toimintaan eikä menettely vaikuta yhtiön asiakkailleen tuottamiin palveluihin.

Yrityssaneeraushakemusta edelsi rakennemuutos, jossa ulkoistettiin osa liiketoiminnasta ja samanaikaisesti fuusioitiin sisaryritykset. Muutoksesta aiheutui merkittävä kertaluonteinen kulu, joka painoi tilikauden tuloksen negatiiviseksi. Samanaikaisesti yhtiö oli investoinut merkittävästi uuden liiketoiminnan käynnistämiseen. Näiden yhteisvaikutuksesta johtuen maksuvalmius heikkeni.

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista pankkilainaa. Edellä kuvatussa tilanteessa velvoitteiden hoitaminen operatiivisella kassavirralla muodostui haasteelliseksi. Yrityssaneerausaneerausmenettely koettiin käytössä olevista vaihtoehdoista parhaaksi tavaksi normalisoida tilanne.

Yhtiö on jo saanut realisoitua ulkoistukselle sekä fuusiolle asetettuja taloudellisia hyötyjä. Lisäksi yhtiö on jo toteuttanut saneeraustoimia. Toiminta on tällä hetkellä kannattavaa.

Espoo 1.11.2018

Document House Oy

Jarkko Ollikainen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 5006632

Menettelyyn liittyvissä kysymyksissä voi käyttää myös oheista sähköpostiosoitetta: documenthouse.saneeraus@eversheds.fi

Blogit